Zdravice prezidenta republiky přečtená na národní bezpečnostní konferenci „Naše bezpečnost není samozřejmost“

22. června 2021

Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté,

lituji, že se letošní konference ,,Naše bezpečnost není samozřejmosť" nemohu zúčastnit osobně, ale zároveň cítím radost z toho, že tato akce je dalším důkazem, že se život opět začíná vracet do svých kolejí. V případě dnešní konference jsou to koleje hodně dlouhé a hodně pevné - proběhlo již sedm ročníků a tradice bude, jak doufám, dále nepřerušeně pokračovat. Vítám Vás tedy alespoň takto na dálku v Míčovně Pražského hradu, která v historii sloužila nejen pro míčové hry, ale také jako jízdárna a konírna a dokonce i jako vojenské skladiště.

Nyní ale k věci. Je jasné, že pandemie koronaviru nemůže být důvodem, abychom se tématům obrany a bezpečnosti nevěnovali. Je to přímo naopak. Pandemie nám dokonce ukázala, jak a kde bychom mohli být zranitelní. Chtěl bych využít této příležitosti a jako vrchní velitel ozbrojených sil České republiky pogratulovat všem příslušníkům ozbrojených a bezpečnostních sil, řadovým i vedoucím, mužským i ženským, za to, jak v koronakrizi obstáli. Poděkování samozřejmě patří i jiným, na bezpečnostní konferenci ale chci děkovat právě příslušníkům ozbrojených sil.

Chtěl bych věřit, že v pandemii obstáli i světoví politici, kteří jsou za globální bezpečnost spoluzodpovědní. Před pár dny jsem měl možnost mnoho z nich slyšet na summitu NATO, jehož jsem se v Bruselu minulý týden zúčastnil. Potěšilo mne vyjádření solidarity České republice, ale i míra otevřenosti diskuse.

Jedním z jejích témat byl Afghánistán, odkud se, jak víte, stahují alianční síly. Já osobně to stále považuji za chybu, kterou musíme společně napravit dříve, než se nám vymstí. Odchod vojsk ale rozhodně neznamená opuštění politického bojiště. Naše angažmá v zemi, včetně ztráty lidských životů, mělo smysl. Nedopust'me proto, aby se Afghánistán opět stal útočištěm teroristických skupin, což - uvážíme-li poslední vývoj v zemi - reálně hrozí.

Odchodem z Afghánistánu boj s terorismem určitě nekončí. Naopak, máme před sebou příležitost ujasnit si priority našeho vojenského angažmá ve světě. Česká republika musí být připravena nadále přispívat k boji proti teroru od Blízkého východu po Afriku, a to v rámci operací a iniciativ NATO, EU nebo ad hoc koalic. Začali jsme operačně působit v Mali. Jsme připraveni navýšit zastoupení svých vojáků v rozšířené misi NATO v Iráku a případně v dalších zemích, bude-li o to zájem.

Na summitu NATO jsme se také dohodli, že bude zaktualizovaná alianční strategická koncepce. Tu potřebujeme proto, abychom mohli současným bezpečnostním výzvám, včetně hrozby ze strany mezinárodního terorismu nebo autoritativních režimů, čelit kombinovanou politickou, vojenskou i ekonomickou silou.

Ze zadání k vypracování nové koncepce vyplývá, že jedním z předpokladů rychlejší a efektivnější reakce NATO je také pokračující navyšování investic do obrany, a to jednak objemově jakožto podíl výdajů na obranu v celkovém HDP, a jednak kvalitativně. Armáda ČR se musí připravovat na konflikty budoucí, nikoli minulé, čemuž musí odpovídat i její akvizice. Investujeme tedy do rozvoje moderních a přelomových technologií a nepodléhejme tlaku na snižování obranného rozpočtu. Ze zkušeností z doby premiérování a z role vrchního velitele totiž vím, jak náročné je tomuto tlaku odolávat, zejména v době zvýšených výdajů státního rozpočtu a propadu jeho příjmů, a navíc v situaci předvolební.

Protože však není nic horšího než dlouhý úvodní projev, tímto apelem na všechny přítomné i nepřítomné politiky skončím. Ještě jednou vás vítám na Pražském hradě a přeji Vám produktivní, ale i příjemnou diskusi.

S pozdravem

Miloš Zeman

Miloš Zeman, prezident republiky, Pražský hrad, 22. června 2021