Zdravice prezidenta republiky pronesená účastníkům Česko-ruského diskusního fóra v Moskvě

19. června 2019

Vážené dámy, vážení pánové,

jsem potěšen, že Česko-ruské diskusní fórum v Moskvě pokračuje svým druhým ročníkem. Využívám této příležitosti, abych vás pozdravil a popřál, ať se fórum vydaří.

Jak víte, u zrodu Česko-ruského diskusního fóra jsem stál já společně s prezidentem Ruské federace. Přestože fórum vzniklo společnou iniciativou obou prezidentů, o „prezidentský projekt“ v žádném případě nejde. Fórum představuje nepolitickou platformu pro otevřenou a upřímnou diskusi nad tématy společného zájmu. S lítostí a zároveň mírným optimismem musím konstatovat, že v současné době jde o jeden z posledních nepolitických kanálů pro komunikaci mezi našimi zeměmi.

Letošní fórum má dvě témata: kulturní spolupráci a dějiny české emigrace v Rusku a ruské emigrace v České republice, resp. Československu. Kultura byla, je a bude klíčovou pozitivní oblastí vzájemných vztahů, a přestože jsou naše kulturní vazby velmi hluboké, stále nabízejí příležitosti k novým projektům, k jejichž hledání tímto vyzývám.

Druhé téma je pokračováním reflexe historické propojenosti našich zemí, jejích konkrétních projevů a světlých i temných stránek. Poznávání historie nejenže přispívá k nejplnějšímu poznávání charakteristiky země a národa, ale zároveň pomáhá vyvracet stereotypy a předsudky, kterých je na obou stranách dostatek. A právě zde na vás všechny apeluji: pomáhejte bourat stará klišé a šablony, které se vytvořily kolem konkrétních historických událostí (jako např. těch srpnových v r. 1968), a v otevřené na faktech založené odborné debatě přispívejte k vzájemnému poznání a de-ideologizaci historie.

Přeji vám plodnou a přátelskou debatu a zdravím vás z Pražského hradu!

Miloš Zeman, prezident republiky