Zdravice prezidenta republiky u příležitosti nového oratoria k poctě sv. Ludmily

19. září 2021

Vážené dámy, vážení pánové, drazí přátelé,

světová premiéra nového oratoria Nádech věčnosti k poctě svaté Ludmily autora Jana Zástěry poodkrývá tajemství prodchnutí duchovního a uměleckého života. Nejde však o jakési propojení imaginárních světů, které nakonec vytvářejí obdivuhodnou hodnotu. Vždy a bezesporu můžeme být fascinováni osobním vztahem mezi autorem díla a prostorem přesahujícím naše bytí. Ano, jsme svědky až intimního vztahu mezi člověkem a Bohem.

Mnohá největší umělecká díla minulosti vznikala v této duchovní atmosféře, kdy tvůrce se s důvěrou obracel na svého Tvůrce. Připomínám, protože jde o přiléhavý příklad, skladatele Antonína Dvořáka, který byl hluboce věřícím člověkem, a jehož 180. výročí narození jsme na mnoha místech vlasti uctili před několika málo dny. A jistě se sluší poukázat na to, že právě Antonín Dvořák je autorem oratoria Svatá Ludmila.

Mým cílem ovšem není, abyste nové a klasikovo dílo porovnávali. Ale prosím o zamyšlení právě nad tím, jak mocnou silou je víra. Ludmilu, babičku knížete Václava, hlavního národního světce, vedla k životu ve svatosti, oddanosti k lásce přesahující. Svatá Ludmila se pak stala inspirací pro vznik uměleckých děl, která oslovují a těší nás. Je to vlastně kruh víry, který, dalo by se říci, je jakousi pozoruhodnou Boží režií.

Připomínáme si 1100 let od mučednické smrti svaté Ludmily. Nezapomínejme při té příležitosti i na důležitý prvek, který je spojen s jejím životem. Je to naše státnost, národní pospolitost. Važme si své domoviny, nezavrhujme ji ve prospěch pomíjivých a prchavých lákadel velkého světa. Domov, to je vždy možnost návratu, jako se do něj navrátil marnotratný syn.

Přeji vám všem hluboký umělecký zážitek. A zcela na závěr bych rád završil toto zamyšlení tak, jak připisoval již zmíněný skladatel Antonín Dvořák pod svá díla: Deo gratias!

Váš,

Miloš Zeman
prezident republiky

Miloš Zeman, prezident republiky, Vladislavský sál Pražského hradu, 19. září 2021