Zdravice prezidenta republiky u příležitosti odhalení busty Charlese de Gaulla

22. listopadu 2022

Vážené dámy a pánové,

je mi velkou ctí vás přivítat na dnešním slavnostním odhalení busty legendárního generála Charlese de Gaulla v areálu kostela Krista Spasitele v Praze. Nikdy jsem se netajil tím, že osobně považuji generála de Gaulla za jednu z nejvýznamnějších postav nejen moderních francouzských a evropských dějin, ale za osobnost vskutku světového formátu. V září roku 2014 jsem měl navíc tu čest při státní návštěvě Francie potkat v Nadaci Charlese de Gaulla synovce tohoto legendárního francouzského generála a politika a osobně se poklonit památce jeho strýce. Pro mě osobně je Charles de Gaulle ztělesněním celoživotní osobní statečnosti. Jakožto voják, který mimo jiné bojoval v první i druhé světové válce, ale i později jako vrcholný politik totiž vystupoval vždy z davu a nebál se jít proti proudu. Nikdy se za svůj život nevzdal. Už když jako mladý voják padl v březnu roku 1916 do německého zajetí, odmítl se poddat osudu a pokusil se pětkrát o útěk.

Po podepsání Mnichovské dohody v roce 1938 de Gaulle bez váhání prohlásil, jakožto Francouz a voják jsem zdrcen hanbou z kapitulace bez boje, jíž se naše země právě dopustila. Jako zkušený voják a muž pevného charakteru měl totiž od počátku jasno. Appeasement není proti diktátorovi nikdy řešením, ale pouze oddálením nevyhnutelného střetu. V období počátku druhé světové války pak de Gaulle čelil v čele tankové divize hrdinně německé přesile a řídil se přitom heslem, že válka se vyhrává díky iniciativě, manévrování a velitelům, kteří se nebojí převzít odpovědnost.

Ve svých odbojových aktivitách pokračoval de Gaulle i z exilu a nikdy nepřestal věřit v obnovu silné a nezávislé Francie. Jeho vrozený smysl pro spravedlnost se projevil také, když dne 29. září 1942 prohlásil jako předseda Národního výboru Svobodné Francie Mnichovskou dohodu za neplatnou od samého počátku. Bylo to silné gesto a nedoceněný akt odporu. Po konečném triumfu v druhé světové válce se na chvíli stáhnul do ústraní, aby se po rozkladu Čtvrté Francouzské republiky vrátil na konci 50. let triumfálně do čela státu jakožto 18. prezident Francie a architekt dodnes trvající Páté Francouzské republiky. Ve funkci pak tento celoživotní vlastenec, katolík a přesvědčený Evropan opět projevoval osobní statečnost, když se například rozhodl prosadit udělení nezávislosti Alžírsku a později i dalším francouzským koloniím. Výsledkem bylo mimo jiné i 30 neúspěšných pokusů o atentát na jeho osobu.

Dnešní symbolické odhalení busty Charlese de Gaulla je tak o to důležitější, protože svět opětovně čelí výzvám, které vyžadují silné osobnosti připravené jít mnohdy proti proudu a prokázat osobní statečnost. Z mého pohledu však dnešní doba bohužel spíše uvedené politiky a vůdce, jakými byli Winston Churchill či Charles de Gaulle, postrádá a naopak až příliš často se do vrcholných funkcí dostávají „šedé myši“ bez jasných názorů a vizí. I z toho důvodu si musíme velikány našich dějin, jakým bezpochyby byl i Charles de Gaulle, neustále připomínat. V této souvislosti jsem velmi potěšen faktem, že dnes odhalovaná busta bude nejen první v České republice, ale vůbec první mimo území Francie.  

Miloš Zeman, prezident republiky, 22. listopadu 2022