Specialista – průmyslová a objektová bezpečnost

2. dubna 2024

Česká republika – Kancelář prezidenta republiky, se sídlem Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1, přijme zaměstnance/zaměstnankyni do pracovního poměru na pozici specialista do Odboru bezpečnostního, Oddělení bezpečnostních agend.
Požadujeme VŠ vzdělání (bakalářské příp. magisterské) v bezpečnostně relevantním oboru, Osvědčení fyzické osoby na stupeň utajení Tajné, trestní bezúhonnost.  

Pracovní náplň 

 • odpovědnost za vedení agendy průmyslové bezpečnosti (zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti)
 • participace na stávajících a nových projektech v oblasti bezpečnosti a podíl na přípravě a realizaci bezpečnostních opatření v gesci Odboru bezpečnostního KPR
 • participace na zpracovávání agendy objektové bezpečnosti
 • podíl na vyhodnocování rizik a na přípravě bezpečnostních politik KPR
 • podíl na aktualizaci vnitřních předpisů v oblasti bezpečnosti
 • další úkoly na základě zadání

Nabízíme 

 • práci ve významné stabilní organizaci
 • pracoviště v prostorách Pražského hradu
 • zajímavou týmovou práci v přátelském prostředí 
 • platové zařazení v souladu s Platovým řádem Kanceláře prezidenta republiky 
 • 5 týdnů dovolené
 • pracovní poměr na dobu určitou v prvním roce, následně se změnou na dobu neurčitou, možnost i zkráceného úvazku  
 • vysokou možnost seberealizace a osobnostního rozvoje
 • zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravování, volnočasové poukázky, 4 dny sick days, volné vstupy do areálu Pražského hradu na kulturní akce, odborná školení, společné teambuildingové akce, k dispozici mobilní telefon, notebook aj.) 
 • nástup možný ihned či po dohodě

Požadujeme 

 • VŠ vzdělání v bezpečnostně relevantním oboru
 • s ohledem na skutečnost, že se zaměstnanec při své činnosti seznamuje s utajovanými informacemi, které nezbytně potřebuje k výkonu své činnosti, je vyžadována bezpečnostní prověrka ve stupni utajení TAJNÉ, podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (pokud touto uchazeč nedisponuje, zahájíme proces získání prověrky podáním žádosti s nástupem)
 • orientace a zkušenosti v oblasti bezpečnosti, resp. bezpečnostních agend souvisejících s naplňováním zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, zejména v oblasti průmyslové a objektové bezpečnosti
 • zkušenosti s prací s otevřenými zdroji
 • znalost fungování státního aparátu a bezpečnostního systému
 • kritické myšlení, komunikativnost a samostatnost
 • znalost práce na PC 
 • odpovědnost, důslednost a vysoké pracovní nasazení
 • časovou flexibilitu, aktivní přístup a ochotu učit se novému
 • schopnost týmové práce

Kontakt:        Odbor řízení lidských zdrojů 
tel.: 224 373 515 
e-mail.cz: zc.darh@areirak 

Nabídky doložené motivačním dopisem a strukturovaným životopisem, prosím, zasílejte do 20. 4. 2024. na e-mailovou adresu Odboru řízení lidských zdrojů Kanceláře prezidenta republiky: zc.darh@areirak 

Kancelář prezidenta republiky si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu.  

Zasláním svého životopisu dáváte Kanceláři prezidenta republiky, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR“), souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů výhradně pro účely daného výběrového řízení, a to v rozsahu nezbytném pro jeho plynulý průběh.  
Váš životopis a veškeré Vaše osobní údaje získané v průběhu tohoto výběrového řízení budou ihned po jeho ukončení skartovány/smazány v případě, že s Vámi nebude uzavřen pracovněprávní vztah.