Advent a cesta do Svaté země

7. prosince 2018

Rok 2018 odpočítává své poslední týdny. Už prožíváme adventní čas, který je příležitostí k zastavení se v překotném běhu událostí, které nás letos potkaly. Každý z nás by si měl najít chvilku k osobní bilanci, zhodnocení uplynulých měsíců.

I na Pražském hradě na sváteční dobu nezapomínáme. Uvítá vás zde překrásná vánoční výzdoba, která dotváří ojedinělou atmosféru starobylého centra české státnosti. Srdečně vás všechny zvu na Pražský hrad!

Ve svém tradičním zamyšlení samozřejmě nemohu opomenout důležité události uplynulých dnů. Je více než symbolické, že krátce před zahájením času adventního pan prezident navštívil Izrael, Svatou zemi.

Na pana prezidenta čekalo mimořádně přátelské přivítání. V Izraeli si prostě českého prezidenta pro jeho odvážné a zásadové postoje velmi váží. Každé setkání bylo prodchnuto opravdovým přátelstvím, potvrzením toho, že není lepších přátel v rozbouřeném světě.

Pan prezident jako první Čech v historii promluvil v izraelském parlamentu Kneset. Byl to historický okamžik. Vyjádření podpory Izraeli, které pan prezident jednoznačně deklaroval, bylo odměněno potleskem vestoje (projev pana prezidenta si můžete přečíst zde: https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezident-cr/vybrane-projevy-a-rozhovory/projev-prezidenta-republiky-v-knesetu-14437#from-list ) Izraelská média o projevu podrobně informovala, ta česká tiše zuřila a snažila se dějinnou událost ignorovat. Čest výjimkám.

Neméně důležité bylo otevření Českého domu v Jeruzalémě za účasti pana prezidenta a izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Jde o druhý ze tří kroků k cíli, kterým je přesun českého velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma. Mohu ujistit, že pan prezident ve své snaze dosáhnout tohoto přesunu nepoleví. Je upřímným přítelem Izraele, který velmi dobře ví, že jen společně dokážeme čelit zlu současnosti.

Státní návštěva Izraele tak byla skutečně pozitivní předzvěstí adventního času. Věrnost a láska k lidem dobré vůle, přátelství, spojenectví, podaná ruka v těžkých chvílích.

Nechť je pro nás všechny taková nejen doba adventní!

Ing. Vratislav Mynář, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky