Když Mladá fronta DNES láme pravdu

1. listopadu 2018

Vážení a milí spoluobčané,

součástí služby veřejnosti, kterou považuji za mimořádně důležitou část práce Kanceláře prezidenta republiky, je i co nejširší tok informací o aktivitách, které vykonáváme, ale také o stanoviscích. Snažíme se prostě Pražský hrad co nejvíce otevírat.

Velmi úspěšně už probíhají pravidelné exkurze v prostorách Kanceláře prezidenta republiky, zřídili jsme nové sociální sítě, které přinášejí vedle zajímavých informací a fotografií i videoreportáže z dění na Pražském hradě. Úplně nejnovější aktivitou se stávají pravidelné týdenní příspěvky na oficiálním webu www.hrad.cz. Budu v nich nejen informovat o zajímavých událostech, které se uskutečnily, ale také reagovat na mediální dění. Právě takový příspěvek vám nyní předkládám:

V mediálním světě už několik dnů žije svým životem příběh, který se týká opravy svahů přehrady Klíčava v Lánské oboře. Deník Mladá fronta DNES přinesl „senzační“ tvrzení, že v lánském kamenolomu je těžen kámen pod cenou a tratí tak daňoví poplatníci.

Tento příběh, který Mladá fronta DNES předložila, je lživý, a cílem je poškodit Kancelář prezidenta republiky. Pokud používám takto silné obvinění na adresu zmíněného deníku, je mou povinností předložit důkazy. Což velmi rád učiním.

Vraťme se na počátek příběhu. V roce 2011, tedy ještě v době, kdy jsem nebyl vedoucím Kanceláře prezidenta republiky, uložila Česká inspekce životního prostředí – pod hrozbou pokuty – řešit sanaci svahů Klíčavské přehrady, tak, aby už nebyly ohrožovány zásoby pitné vody pro město Kladno. Součástí celé záležitosti bylo schválení využití lomu v Lánské oboře při získávání materiálu na sanaci. Z logického důvodu, místní zdroj materiálu nezatěžuje okolní obce. V zadávacích podmínkách pro výběrové řízení se samozřejmě s takovým řešením počítalo.

A tím se dostáváme ke lži, které se Mladá fronta DNES a autor článku Lukáš Valášek dopustili. V textu tvrdí, že Lesní správa Lány, která podléhá Kanceláři prezidenta republiky, prodává vítězné firmě kámen pod cenou.  Operuje se s částkou 117 korun za kubík oproti běžné ceně zhruba 400 korun za kubík. Zní to dramaticky. Čtenář je ale Mladou frontou DNES obelhán. Jde o klasický příklad dezinformace!

Cena odpovídající zhruba 400 korunám za kubík je totiž za kámen. Cena 117 korun za kubík, která je hrazena, se týká prodeje masivu. Jinými slovy řečeno, Mladá fronta DNES účelově srovnává nesrovnatelné. Při ceně 117 korun za kubík, při prodeji masivu, si totiž firma musí – na rozdíl od případu nákupu kamene - sama zajistit odstřel kamene, rozdělení na frakce, předrcení, dopravu a musí se také postarat o kamenný odpad.

Tato fakta ale v článku Mladé fronty DNES nenaleznete!

Stejně tak je důležité, že odstřel masivu a další práce s materiálem musí schvalovat technický dozor investora. Firma, která odstřel provádí, není kontrolním orgánem.

Jsou situace, které si žádají reakci. Jak jsem nyní jednoznačně prokázal, došlo k účelovému a lživému pokusu poškodit Kancelář prezidenta republiky.  Právní cestou proto budeme požadovat zveřejnění naší odpovědi a omluvy od vydavatele Mladé fronty DNES, společnosti MAFRA, což samozřejmě v případě nesplnění těchto povinností vyústí v podání příslušných žalob. S ohledem na závažnost zveřejněné nezakryté pomluvy s největší pravděpodobností Kancelář prezidenta republiky podá i trestní oznámení pro stejnojmenný trestný čin, aby se zejména Lukáši Valáškovi dostalo „ocenění“ ve všech právních kategoriích.

Není prostě možné, aby byla veřejnost takovým hrubým způsobem klamána.

Ing. Vratislav Mynář, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky