Keynesiánský prezident a sen Karla IV.

11. července 2013

Překonání ekonomické krize, která byla znovu potvrzena nedávnými údaji o dramatickém propadu stavebnictví a propadu průmyslové výroby, je podle mého názoru, který dlouhodobě zastávám, možné jediným způsobem - a sice zvýšením sklonu k investicím na úkor sklonu ke spotřebě. Úmyslně zde používám keynesiánskou terminologii, protože tyto dva sklony jsou spojitými nádobami a zvýšení jednoho automaticky znamená snížení druhého, nechceme-li riskovat další dramatický nárůst státního dluhu.

Jsem si plně vědom toho, že tato politika je krajně nepopulární, protože investice nemají volební právo, zatímco populističtí politici nesmírně rádi slibují spotřební dárečky svým voličům. Právě proto se domnívám, že toto může být pouze prezidentské téma, neboť prezident není závislý na momentálních voličských náladách.

Budeme-li v keynesiánské terminologii pokračovat dále, pak se musíme ptát, které investice jsou nejefektivnější. Zde opět můžeme využít pojmu multiplikačního efektu. Je obecná shoda na tom, že nejvyšší multiplikační efekt mají investice do infrastruktury a to nejenom do infrastruktury dopravní, ale i energetické a informační a dále investice do bytové výstavby. Tyto investice mají v českých podmínkách výhodu, že mohou být kofinancovány z evropských fondů, zejména z fondů kohezních, které neskončí v roce 2015, ale které mají dlouhodobou platnost. Koneckonců i Evropská komise vyhlásila program „Join Europe", který neznamená nic jiného než intenzivnější propojení členských států infrastrukturní sítí a v některých případech tento program může vést až k osmdesáti pěti procentnímu kofinancování těchto investic z evropských zdrojů.

Osobně bych si přál, aby se v rámci těchto investic realizoval i sen Karla IV. a Tomáše Bati, to jest kanál Dunaj-Odra, který by měl vedle dopravních a energetických funkcí také významnou funkci protipovodňové ochrany.

Miloš Zeman, prezident České republiky, Ekonom, 11. července 2013