Oslavy státního svátku byly výjimečné

1. listopadu 2018

Kancelář prezidenta republiky věnovala mimořádnou pozornost přípravám oslav státního svátku 28. října, kdy jsme si připomněli 100. výročí vzniku Československa.

“Oslavy státního svátku 28. října 2018 na Pražském hradě byly v mnohém výjimečné”, zdůrazňuje vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář.

“Poděkování patří nejen řediteli našeho Odboru protokolu Vladimíru Krulišovi, který vedl přípravy, ale všem desítkám pracovníků KPR, Správy Pražského hradu, Hradní stráže i policie, kteří oslavy nachystali a podíleli se na jejich průběhu,” doplňuje vedoucí KPR.

Podle ředitele Odboru protokolu KPR Vladimíra Kruliše trvala závěrečná fáze příprav několik týdnů, včetně posledního týdne zkoušek samotného ceremoniálu ve Vladislavském sále a přichystání zvláštní výzdoby.

“Proběhly dvě generální zkoušky, jedna 27. října večer a druhá následující den odpoledne. Zároveň jsme chtěli na Pražský hrad přilákat o svátečním víkendu veřejnost. Zdarma byly proto přístupné nejen výstavy k 100. výročí republiky, ale od pátku 26. října jsme slavnostně v barvách české trikolóry nasvítili I. nádvoří Pražského hradu,” uvádí dále ředitel Odboru protokolu KPR.

Podobně, jako tomu bylo 1. ledna, uspořádala Hradní stráž 28. října slavnostní rozšířené střídání stráže v pravé poledne na I. hradním nádvoří.

Jan Novák, ředitel Sekce administrativní KPR, oceňuje, že přes nepříznivé počasí se přišly podívat stovky lidí.

“Společně nastoupila nová stráž, hudba a čestné stráže se státní vlajkou a bojovým praporem Hradní stráže. Slavnostní střídání stráží řídil velitel roty nové stráže a stará stráž byla v početně silnějším složení. Ceremoniál byl rozšířen také o státní hymnu České republiky,” popisuje ředitel Sekce administrativní KPR slavnostní okamžiky.

Zároveň Jan Novák upozorňuje, že nešlo o jedinou mimořádnou akci. Kancelář prezidenta republiky nezapomněla také na úžasnou tradici známkové tvorby.

“V reprezentačních prostorách, v dosud nepřístupné místnosti přiléhající k Oktogonu, s krásným výhledem na III. nádvoří, jsme také u příležitosti oslav 28. října 2018 instalovali návrhy a originály prvních československých známek ze sbírek Poštovního muzea. Představeny byly dále dvě emise známek vydaných v roce 2018 ve spolupráci Kanceláře prezidenta republiky a České pošty, s. p.: Státní symboly a 100. výročí vzniku samostatného Československa - Řády a medaile. Výstava zde zůstane i do budoucna a občané si ji mohou prohlédnout při pravidelných bezplatných exkurzích v prostorách Kanceláře prezidenta republiky,” upozorňuje ředitel Sekce administrativní KPR.

Vyvrcholením oslav 100. výročí založení Československé republiky byl slavnostní večer ve Vladislavském sále Pražského hradu, spojený s předáváním státních vyznamenání České republiky. Zúčastnilo se jej více než 700 hostů, včetně prezidenta Slovenské republiky Andreje Kisky.

Vedoucí KPR Vratislav Mynář zdůrazňuje, že cílem bylo navázat na odkaz prvního čs. prezidenta T. G. Masaryka.

“Snažili jsme se, aby byl večer nejen důstojným, ale také příjemným zážitkem pro zúčastněné i diváky u televizních obrazovek. Navazujeme na odkaz T. G. Masaryka i v tom, že u státních aktů podtrhujeme jejich republikánský, tedy demokratický charakter. Mají být slavnostní, přitom prosté a moderní,” podotýká vedoucí KPR.

Pro Vratislava Mynáře byl nejsilnější moment, když hrdina z Afghánistánu mjr. Tomáš Krampla přinesl v čele slavnostního průvodu jako poctu čs. legiím a zakladatelům republiky šavli M. R. Štefánika.

“Moment o to silnější, že hned v úvodu ceremoniálu předávání státních vyznamenání převzali z rukou pana prezidenta Medaile Za hrdinství in memoriam pozůstalí tří českých vojáků, kteří padli při sebevražedném útoku v Afghánistánu letos v srpnu,” říká vedoucí KPR.

Ředitel Odboru protokolu KPR Vladimír Kruliš doplňuje, že důstojníci Hradní stráže, kteří se letos zúčastnili slavnostního průvodu do Vladislavského sálu, byli zvlášť vybráni a vyznačují se bezchybnou službou.

“Tři z nich oblékli uniformy československých legionářů z Ruska, Itálie i Francie a přinesli prezidentskou standartu Hradní stráže z roku 1924. Původní standarta prvního československého prezidenta T. G. Masaryka byla umístěna na žerdi, kterou Hradní stráž dodnes používá při slavnostním poledním střídání na I. nádvoří Pražského hradu. Připomínám, že letos slaví 100 let i Hradní stráž, která neodmyslitelně patří k Pražskému hradu i úřadu prezidenta republiky,” uvádí Vladimír Kruliš.

Vedoucí KPR Vratislav Mynář závěrem poukazuje, že slavnostní večer byl ozvláštněn řadou dalších symbolů.

“2000 růží a dalších květin ve státních barvách naší země, po originál slavnostního výtisku Ústavy České republiky z roku 1993 zapůjčený Archivem Poslanecké sněmovny. Poprvé po 25 letech také ve Vladislavském sále zazněla hymna Slovenské republiky Nad Tatrou sa blýská. Zvláště bych chtěl ale poděkovat sólistce Opery Národního divadla paní Evě Urbanové, která v rekordně krátkém čase vyslyšela naši prosbu a s velkým mistrovstvím uzavřela slavnostní večer árií z opery Libuše Bedřicha Smetany,” uzavírá vedoucí KPR.

Kancelář prezidenta republiky