Jednání soudu ve věci domu č.p. 196 v Jelení ulici

24. října 2005

Dne 24.10.2005 se konalo jednání Obvodního soudu pro Prahu 1 ve věci vedené pod sp. zn. 21 C 114. Žalobkyně paní Eva Špačková se domáhá vlastnictví uvedeného domu, jehož vlastníkem byl původně MUDr. Karel Payerl.

O tuto nemovitost se tatáž žalobkyně ucházela už restituční žalobou podle zákona č. 87/1991 Sb., o které bylo Obvodním soudem pro Prahu 1 rozhodnuto tak, že nemovitost byla odňata a vlastnictví na stát přešlo, nárok na její vydání však není. Tento rozsudek nabyl právní moci.

Nyní se žalobkyně naopak domáhá toho, že vlastnictví k tomuto domu na stát nikdy nepřešlo. Konstrukce je taková, že vládní nařízení č. 55/1954 Sb. mělo být aktem, který neměl žádné právní následky, tedy ani přechod vlastnictví na stát.

Dědictví po MUDr. Karlu Payerlovi bylo projednáno v r. 1981. V r. 1993 (s právní mocí v r. 1996) bylo projednáno další dědictví na základě tvrzení, že zde je ještě dům předmětný v tomto řízení, o kterém dědici v r. 1981 při úmrtí zůstavitele nevěděli. Na základě toho byl v katastru nemovitostí proveden tzv. „dvojí zápis vlastnictví“, k dosavadnímu zápisu vlastnictví pro Českou republiku tedy přibyl zápis pro žalobkyni paní Evu Špačkovou.

Další jednání soudu v této věci je nařízeno na 12. prosince 2005.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky