Jednání soudu ve věci vlastnictví ke katedrále a dalším budovám na Pražském hradě

25. října 2005

Dne 25. 10. 2005 se konalo jednání Obvodního soudu pro Prahu 1 ve věci vedené pod sp. zn. 13 C 544/92. Jednání zahájené v 10:00 hod. trvalo celkem 4,5 hodiny, kromě přednesu zástupců obou stran soudkyně po celou dobu nahlas předčítala listiny, které jsou obsahem spisu a jejichž obsah je účastníkům řízení přesně znám. Z průběhu jednání tedy stojí za zaznamenání jen dvě události.

Jednak soudkyně přítomného zástupce žalované Kanceláře prezidenta republiky vykázala z místa, které žalovanému náleží, a přesadila jej do lavice pro veřejnost. Tím mu znemožnila při jednání komunikovat s představitelkou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který ze zákona žalovanou Kancelář prezidenta republiky před soudem zastupuje.

Dále po přednesu závěrečných řečí zástupců obou stran připustila, aby zástupce žalobců pronesl, co sám označil za „tři glosy“, tyto glosy byly zapsány.

Poté byl vyhlášen rozsudek, kterým se žalobě vyhovuje, a soudkyně sdělila, že jeho písemné vyhotovení lze očekávat do jednoho měsíce.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky