Akreditace na slavnostní udílení státních vyznamenání ve Vladislavském sále Pražského hradu

18. října 2023

Žádáme zástupce médií, kteří mají zájem o účast na ceremoniálu udílení státních vyznamenání v sobotu 28. října 2023 ve 20.00 hodin ve Vladislavském sále Pražského hradu, aby vyplnili akreditační formulář - https://www.hrad.cz/cs/pro-media/akreditace 

Formulář bude přístupný: od středy 18. října 2023 od 14.00 hodin do středy 25. října 2023 do 14.00 hodin. O stavu vyřízení Vaší žádosti o akreditaci budete informováni nejpozději v průběhu pátku 27. října 2023. 

Sobota 28. října 2023 

20.00 – slavnostní ceremoniál udílení státních vyznamenání ve Vladislavském sále Pražského hradu 
*Foto, TV, píšící – vstup pouze na akreditaci KPR  
 

Podání žádosti o vydání akreditace neznamená její automatické udělení. Na vydání akreditace není právní nárok a každá žádost o její udělení je posuzovaná individuálně. Při zmeškání termínu pro podání žádosti o akreditaci, případně pokud nebude žádost úplná, může být tato zamítnuta. KPR si vyhrazuje právo akreditaci nevydat, či již vydanou akreditaci, z objektivních důvodů, kdykoli odvolat.  

Další informace poskytne Odbor tiskový KPR, Petr Fučík, +420 606 675 534, www.hrad.cz. 

Odbor komunikace KPR