Aktivity prezidenta republiky během pandemie koronaviru

17. března 2021

Kancelář prezidenta republiky zveřejňuje statistiku týkající se činnosti prezidenta republiky Miloše Zemana v období od března 2020 do března 2021, tedy v období, během kterého Česká republika bojuje s pandemií koronaviru.

Jmenováno profesorů, rektorů: 169
Podepsaných zákonů, ratifikací, dohod: 157
Počet přijetí, jednání (ústavní činitelé, význačné osobnosti, odborníci): 99
Porad expertního týmu: 9
Uděleno milostí: 5
Rozhovorů a korespondencí se státníky, premiéry a velvyslanci: 42
Jmenováno soudců: 50
Účast na ceremoniálních akcích: 8
Jmenováno a přijato nových velvyslanců: 18
Jmenováno generálů: 18
Státních vyznamenání (udělena budou při nejbližším konaném ceremoniálním aktu): 38
Jmenováno ředitelů státních úřadů a organizací: 3
Veřejných projevů při tiskových konferencích a pracovních návštěvách: 27
Rozhovorů v médiích, prohlášení a projevů národu: 32

Odbor tiskový KPR