Bezpečnostní složky doporučily zachovat kontroly na Pražském hradě

30. prosince 2017

Kancelář prezidenta republiky věnuje vysokou pozornost přiměřenosti bezpečnostních opatření v areálu Pražského hradu. Proto se v měsíci listopadu tohoto roku obrátila na bezpečnostní složky, jmenovitě Policii ČR (Policejní prezidium České republiky a Útvar ochrany prezidenta), Vojenskou KPR, Hradní stráž a Bezpečnostní informační službu s opakovanými dotazy na posouzení aktuálních bezpečnostních rizik pro areál Pražského hradu, zda nadále trvají důvody pro bezpečnostní kontroly vstupujících osob a jaké je hodnocení jejich dosavadního přínosu a průběhu.

Oslovené bezpečnostní složky na základě analýzy aktuálních rizik a v souladu se svojí zákonnou působností bez výjimky doporučily zachovat bezpečnostní kontroly osob při vstupu do areálu Pražského hradu. Tyto na základě svých povinností a oprávnění provádí Policie ČR. 

Dále bezpečnostní složky konstatovaly, že prohlídky mají zcela zásadní vliv na zajištění bezpečnosti celého areálu a v důsledku jejich zavedení se úroveň zabezpečení Pražského hradu výrazně zvýšila. Vysoká pozornost je věnována i zabezpečení samotných kontrolních stanovišť a jejich předpolí, a to ve spolupráci s hlavním městem Prahou, Policií ČR a Městskou policií Praha.

Zároveň se všechny instituce zajišťující provoz Pražského hradu shodují na nutnosti, aby bezpečnostní opatření byla nejen účinná, ale pro návštěvníky co nejméně obtěžující.

Bezpečnostní kontroly osob jsou nejvíce viditelným prvkem celého souboru opatření chránících Pražský hrad a jeho návštěvníky. Jde však pouze o část z řady technických, personálních a organizačních opatření k zabezpečení nejnavštěvovanějšího turistického cíle v naší zemi, symbolu státnosti i symbolu náboženského. To vše je v souladu s posilováním bezpečnostních standardů u dalších významných objektů v České republice.

Bezpečnostní kontroly u vstupů do areálu Pražského hradu jsou důležitým preventivním opatřením. Patří do stejné kategorie jako například bezpečnostní kontroly na letištích. Nevyužít dostupných prostředků ochrany při současné situaci v Evropě by bylo krajně nezodpovědné. Česká republika sice patří k bezpečným zemím, celkově se však bezpečnostní situace v Evropě zhoršuje. V roce 2017 bylo v Evropě spácháno 25 teroristických útoků, při kterých zemřelo 73 osob. 

Jednoznačně se potvrzuje riziko útoků na tzv. měkké (těžko chránitelné) a symbolické cíle s vyšší koncentrací osob. Pražský hrad je součástí této skupiny.

Pokud někdo navrhuje oslabení ochrany Pražského hradu a zrušení bezpečnostních kontrol, nezná prostředí, rizika a nerespektuje stanoviska bezpečnostních složek, jež mají odpovědnost ze zákona. Dává přednost vlastním politickým cílům před ochranou lidských životů a zdraví.

                 

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky