Brány Jeleního příkopu se opět otevírají

16. listopadu 2019

Pražský hrad při příležitosti státního svátku znovu zpřístupní Jelení příkop, a to v sobotu a v neděli 16. a 17. listopadu 2019 vždy od 10:00 do 15:00 hodin. Kancelář prezidenta republiky otevře opět obě části Jeleního příkopu, které jsou v průběhu roku nepřístupné z důvodu rekonstrukcí.

“Říjnové otevření Jeleního příkopu si nenechalo ujít přibližně 3 tisíce návštěvníků. Nyní podle plánu v prohlídkách pokračujeme,” vysvětluje vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář. “Budeme se na vás opět moc těšit,” vzkazuje zájemcům o mimořádnou možnost návštěvy unikátních míst dcera prezidenta republiky Kateřina Zemanová. 

Vstup bude brankou od Klárova ve spodní části Chotkovy ulice. Po cestě jsou rozmístěny informační panely s historickými fotografiemi i údaji o probíhajících rekonstrukcích. Doporučena je pevná obuv. Vzhledem k náročnosti přechodu lávek ve spodní části Jeleního příkopu není prohlídka vhodná pro kočárky či invalidní vozíky. Výstup návštěvníků je plánován do ulice U Brusnice.

Jelení příkop je přírodní rokle, kterou teče potok Brusnice. Jméno "jelení" má příkop proto, že zde byla i v době vlády Rudolfa II. chována lovná zvěř. S lovnou zvěří bylo možné se v příkopu setkat až do 18. století. Na tuto tradici symbolicky navázala doba 1. republiky, kdy byl v horní části příkopu zbudován medvědinec. Jelení příkop v současné době prochází celkovou revitalizací. Práce budou po dobu mimořádného otevření dočasně přerušeny.

Odbor tiskový KPR