Den otevřených dveří Muzea Řádu Bílého lva na Pražském hradě

1. ledna 2023

Kancelář prezidenta republiky a Správa Pražského hradu připravily 1. ledna 2023 den otevřených dveří v novém Muzeu Řádu Bílého lva na Pražském hradě. Muzeum se pro širokou veřejnost zdarma otevře od 12.30 do 17 hodin, a to volně, bez nutnosti předchozí rezervace (poslední vstup v 16.40 hodin). Přístup do muzea je ze III. nádvoří Pražského hradu vstupem pod balkonem. 

Prvních 300 návštěvníků obdrží pamětní list vydaný Kanceláří prezidenta republiky u příležitosti 30. výročí vzniku České republiky.

S návrhem na vybudování řádového muzea přišel jako první již v roce 1922 Jiří Stanislav Guth-Jarkovský, ceremoniář prezidenta Masaryka a první sekretář Československého řádu Bílého lva. Myšlenku se podařilo zrealizovat v roce 2022, tedy po 100 letech, a Muzeum bylo dne 23. listopadu 2022 slavnostně otevřeno prezidentem republiky. Jeho otevřením zároveň došlo poprvé v historii k trvalému zpřístupnění části reprezentačních prostor Pražského hradu široké veřejnosti. 

Návštěvníci během dne otevřených dveří uvidí rozsáhlou expozici nejen o našich státních vyznamenáních, ale též o státních symbolech naší země. Středobodem celé expozice je Řádový kabinet, ve kterém je prezentován Řád Bílého lva v jeho různých podobách. Nejvýznamnějšími exponáty jsou tři řádové řetězy (z let 1924, 1961 a 1994) a jeden unikátní prototyp řetězu z 20. let 20. století. Nechybí ani originál Českého šlechtického kříže z roku 1814, který posloužil tvůrcům řádu jako jeden z inspiračních zdrojů. Během prohlídky se návštěvníci seznámí také s funkcí prezidenta republiky, včetně historie této instituce od dob první republiky po současnost. Zvláštní místnost je věnována období protektorátu, exilové Kanceláři prezidenta republiky za II. světové války a letům 1948 až 1989. Expozice je doplněna o Numismatický kabinet připravený ve spolupráci s Českou numismatickou společností, který prezentuje vzácné exponáty z českých sbírek a vývoj mincovnictví na českém území.

Kancelář prezidenta republiky