Dny zdarma: Informace pro návštěvníky Pražského hradu

1. června 2020

Vážení návštěvníci, vážíme si Vašeho zájmu o návštěvu Pražského hradu. Pro Váš komfort si dovolujeme shrnout praktické rady a informace.

- Pražský hrad je návštěvníkům volně přístupný již od 25. 5. 2020, a to v režimu bez plošných vstupních kontrol
- stále platí, že je zakázáno vstupovat do areálu s nebezpečnými předměty a doporučujeme nepřicházet s objemnými zavazadly
- vstup zdarma do návštěvnických objektů bude trvat od 29. 5. do 1. 6. 2020, a to včetně těchto dní, tedy dohromady 4 dny
- pro vstup zdarma není nutné se předem registrovat
- v souvislosti s vyhláškami ministerstva zdravotnictví může být dočasně limitován vstup do některých prostor, pokud by hrozilo nadměrné shlukování osob v uzavřených prostorách
- návštěvnické objekty, které budou zdarma zpřístupněny: Starý královský palác, dále katedrála sv. Víta, bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička, Rožmberský palác, expozice Příběhu Pražského hradu, Svatovítský poklad a výstava v Královském letohrádku
- vstup do areálu Pražského hradu je od 6:00 do 22:00.

- návštěvnické objekty budou otevřeny 10:00 – 18:00 (!), poslední vstup do objektů bude v 17:30
- výjimkou bude katedrála sv. Víta, kde bude platit několik omezení vstupu kvůli liturgickému provozu:
- 29. 5. bude otevřená od 10:00 do 17:30 (poslední vstup v 17:00)
- 30. 5. bude otevřená od 10:00 do 15:30 (poslední vstup v 15:00)
- 31. 5. bude otevřená od 13:00 do 17:00 (poslední vstup v 16:30)    
- 1. 6. bez omezení  

- v areálu Pražského hradu je možné zakoupit drobné občerstvení a upomínkové předměty
- průvodcovské služby nebudou v datech 29. 5. až 1. 6. k dispozici
- vstup se psy je možný do venkovních prostor pouze na vodítku. Do zahrad či do objektů vč. Zlaté uličky není vstup se psy povolen.
- přehled vstupů do Pražského hradu včetně vyznačených zastávek MHD: https://www.hrad.cz/cs/prazsky-hrad-pro-navstevniky/mapa-hradu
- mezi zpřístupněnými objekty nejsou reprezentační prostory a Velká jižní vež Katedrály sv. Víta
- v areálu Pražského hradu se nenachází parkoviště pro návštěvníky
- ve spolupráci s Policií ČR - Útvarem ochrany prezidenta budou ve dnech 30. a 31. 5. od 10 do 16 hodin představena na III. nádvoří vozidla, která užívá prezident republiky se svým doprovodem.

Maximální kapacity návštěvnických objektů (dle vládního doporučení 1 osoba na 10m2 návštěvnicky přístupných prostor):
-             Starý královský palác (Vladislavský sál):              200 osob
-             Expozice Příběh Pražského hradu:                          180 osob
-             Bazilika sv. Jiří:                                                               40 osob
-             Zlatá ulička:                                                                    130 osob
-             Katedrála sv. Víta:                                                         250 osob
-             Rožmberský palác:                                                         50 osob
-             Expozice Svatovítského pokladu:                              30 osob
-             Výstava „Ivan Bukovský – 70“:                                   70 osob.                           

Odbor tiskový Kanceláře prezidenta republiky