Druhé zasedání Česko-ruského diskusního fóra v Moskvě

17. června 2019

Ve dnech 18. a 19. června 2019 se v Moskvě uskuteční druhý ročník Česko-ruského diskusního fóra. Fórum vzniklo v r. 2017 společnou iniciativou prezidentů ČR a RF. Jde však o platformu pro otevřenou nepolitickou debatu odborníků a představitelů občanské společnosti, jejímž garantem je za ČR Ústav mezinárodních vztahů a na ruské straně Státní institut mezinárodních vztahů v Moskvě (MGIMO).

Letošní ročník se bude věnovat dvěma tématům: kulturní spolupráci a dějinám Čechů v Rusku a Rusů v Česku.

Kulturní téma by mělo být především příležitostí pro setkání ředitelů významných kulturních institucí. Za českou stranu se bude účastnit generální ředitel Národního muzea M. Lukeš, pověřený ředitel Národní galerie I. Morávek, představitel Národní knihovny a ředitel Slovanské knihovny L. Babka, představitel Českých center či Památníku národního písemnictví aj. Ruskou stranu bude reprezentovat ředitelka Puškinova muzea M. Lošak, ředitel Státního historického muzea, ředitel Muzea moderních dějin, ředitel Státní knihovny (tzv. „Leninka”) a další. Cílem ČR je prohloubení spolupráce v kulturní oblasti a generování nových společných projektů.

Téma emigrace bylo navrženo českou stranou, a to také proto, abychom v rámci Česko-ruského diskusního fóra pokračovali v historické debatě. Naším dlouhodobým cílem je totiž rozšíření odborné česko-ruské historické diskuse vč. zahájení nových společných projektů a otevření zatím nepřístupných archivních fondů. Za českou stranu se budou účastnit prof. Doubek z Masarykova ústavu AV ČR, dr. Voráček z Historického ústavu AV ČR, dr. Krejčířová ze Slovanského ústavu AV ČR, představitel ruské menšiny v Radě vlády ČR pro národnostní menšiny A. Kelin, badatel Ústavu pro studium totalitních režimů A. Hradilek ad. Za ruskou stranu se zúčastní historici z Ruské státní humanitní univerzity, Moskevské státní university, MGIMO a dalších odborných pracovišť.

Na Česko-ruském fóru budou v rolích pozorovatelů přítomni také velvyslanec ČR v RF a velvyslanec RF v ČR, ředitel Ústavu mezinárodních vztahů O. Ditrych, představitel KPR P. Pirunčík. Na ruské straně se samozřejmě budou účastnit dva ruští garanti fóra: Michail Švydkoj (zmocněnec prezidenta RF pro mezinárodní kulturní spolupráci) a Anatolij Torkunov (rektor MGIMO), přítomen bude také náměstek ministra kultury a další.

Připomínáme, že podobné platformy má ČR i s dalšími zeměmi (Polsko, Slovensko, Německo) a stejně tak Rusko má podobná pravidelná diskusní fóra ustavena s Německem, Francií, Slovenskem, Rakouskem a dalšími státy.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky

zpět na seznam zpráv