Fototermín: Organizace fronty na ČKK a doprovodný program

20. ledna 2023

Vážení zástupci médií,

dovolujeme si vás pozvat na fototermín týkající se organizace výstavy Českých korunovačních klenotů. Fototermín se uskuteční v den, kdy je očekáván rekordní zájem, tedy v sobotu dne 21. ledna 2023.

V rámci fototermínu se uskuteční následující body programu:

- Vstup na balkon na III. nádvoří Pražského hradu, kde v 9:00 zazní krátké vystoupení Hudby Hradní stráže, která tímto způsobem přivítá první návštěvníky stojící ve frontě. Hudba Hradní stráže hraje návštěvníkům při příležitosti vystavení Českých korunovačních klenotů pravidelně již od 17. 1.

Přechod k vstupu do Jižních zahrad. Zde bude vysvětleno (možnost i na kameru), jakým způsobem a kdy dojde k uzavření vstupu do fronty, jak je fronta organizována, čekací doba atd.

- Přechod k výdejně teplých nápojů pro osoby stojící ve frontě, informace o možnostech zakoupit si suvenýry související s Českými korunovačními klenoty a Pražským hradem.

- Vstup do Katedrály sv. Víta, kde vystoupáme na katedrální kůr. Zde v 10:00 zahraje na varhany pan Josef Kšica (k vystavení ČKK hraje pan Kšica každý den zhruba hodinu).


Akreditace: [email protected], 605 759 814

Sraz: III. nádvoří Pražského hradu, 8:20

Kancelář prezidenta republiky