Fototermín: Otevřený Jelení příkop

15. prosince 2022

Vážení zástupci médií, Jelení příkop je poprvé ve své historii trvale zpřístupněn veřejnosti v době zimní sezóny. Kancelář prezidenta republiky při této příležitosti pořádá fototermín, při kterém zástupce Odboru tiskového poskytne tyto informace:
- důvod zpřístupnění
- podrobnosti týkající se režimu pro návštěvníky, upozornění pro návštěvníky
- aktuální stav jednání KPR a Policie ČR ohledně úprav bezpečnostních kontrol návštěvníků
- nové rozhodnutí týkající se přednostních vstupů pro obyvatele Prahy 1 a Prahy 6

Fototermín bude probíhat dne 15. a 16. prosince, a to v individuálním režimu dle potřeb jednotlivých redakcí. 

Vjezdy, akreditace: [email protected], 605 759 814

Kancelář prezidenta republiky