Informace Kanceláře prezidenta republiky

1. listopadu 2021

Ve dnech 26. října až 1. listopadu 2021 se prezident republiky v Ústřední vojenské nemocnici opakovaně setkal se členy své rodiny. Dále přijal vedoucího KPR, ředitele svého sekretariátu, ředitele Odboru Protokolu KPR, ředitele Útvaru pro ochranu prezidenta ČR PČR a svého právního zástupce.

Zbylý čas byl podřízen léčbě a odpočinku.

Kancelář prezidenta republiky doručila prezidentu republiky oficiální blahopřání hlav cizích států ke státnímu svátku 28. října 2021. Řada dopisů byla doplněna o osobní přání panu prezidentovi, zejména brzkého uzdravení. Mezi jinými to byla přání prezidentky Slovenské republiky, prezidenta Srbské republiky, prezidenta Polské republiky a prezidenta Rakouské republiky.

Kancelář prezidenta republiky pravidelně předává panu prezidentovi výběr z pozdravů a přání občanů zasílaných na Pražský hrad. Opakovaně tlumočíme upřímné poděkování pana prezidenta všem, kteří na něj myslí. Zvláštní poděkování zaslal prezident republiky pracovníkům a příslušníkům KPR, Vojenské KPR, Správy Pražského hradu, Lesní správy Lány, Útvaru pro ochranu prezidenta České republiky Policie ČR a Hradní stráže v reakci na jejich pozdrav a přání u příležitosti státního svátku 28. října 2021.

Kancelář prezidenta republiky dopravila v uplynulých dnech panu prezidentovi podle jeho pokynu každodenní monitor aktuálních zpráv.

V souvislosti s hospitalizací prezidenta republiky je klíč č. 1 od Korunní komory na Pražském hradě, v níž jsou uloženy české korunovační klenoty, uschován v zapečetěné schránce v tajném archivu Kanceláře prezidenta republiky. Klíč od českých korunovačních klenotů pak může být vydán pouze prezidentu republiky podle jeho pokynu. O jakékoliv manipulaci s klíčem je vyhotoven písemný protokol.

Stejným způsobem a za stejných podmínek bylo uloženo i podpisové razítko prezidenta republiky.

Vít Novák, Kancelář prezidenta republiky