Informace Kanceláře prezidenta republiky k výsledkům kontroly v oblasti ochrany utajovaných informací

10. března 2022

Ve dnech 21. 2. až 23. 2. 2022 provedl v Kanceláři prezidenta republiky podrobnou kontrolu ochrany utajovaných informací Národní bezpečnostní úřad. Kontroloval jak plnění obecných povinností ze strany KPR, tak zajištění ochrany utajovaných informací v oblasti personální bezpečnosti, bezpečnosti informačních systémů, fyzické bezpečnosti, registru utajovaných informací a administrativní bezpečnosti.

KPR obdržela od NBÚ Protokol o výsledku kontroly, č. j. 83/2022-NBÚ/OK, který obsahuje 76 listů a 16 příloh celkově o 30 listech.

Skartace utajovaných dokumentů v KPR ve dnech 29. 11. až 1. 12. 2021 je v Protokolu popsána v rámci zjištěných skutečností, včetně dokumentace uložené v tajné spisovně KPR, NBÚ k ní nekonstatoval zjištěné nedostatky. Tolik medializovaný utajovaný dokument č. j. D56/2021-OST není uveden v rámci zjištěných nedostatků.

KPR nebude proti obsahu Protokolu podávat námitky. KPR bude všechna doporučení zaslaná NBÚ obratem implementovat do vnitřních směrnic a praxe ochrany utajovaných informací.

Kancelář prezidenta republiky