Informace pro návštěvníky Pražského hradu - inaugurace 8. března 2018

8. března 2018

Ve čtvrtek dne 8. března 2018 v době od 6 do 20 hodin bude omezen provoz na Pražském hradě. Návštěvníků se ale dotkne minimálně.

Na Hradčanském náměstí pod sochou T.G.M. ve směru vyhlídky a ulici Ke Hradu bude umístěna velkoplošná LED obrazovka s audiosystémem, na které bude možné sledovat průběh inaugurace prezidenta republiky ve Vladislavském sále a Svatováclavské kapli.

Vyhrazený prostor pro diváky bude také na téměř celém III. nádvoří (vstup ve směru od Vikářské ulice/průchodu z II. nádvoří).

Vstup do areálu Pražského hradu je možný z Hradčanského náměstí průchodem kolem Arcibiskupského paláce a vstupem přes IV. nádvoří, zde bude také výjimečně i východ z areálu.

Vstup do areálu Pražského hradu z ulice U Prašného mostu zůstává stejný, jako v běžných dnech.

Vstup do areálu Pražského hradu z ulice Na Opyši zůstává stejný, jako v běžných dnech.

Omezen je přístup pouze na I. nádvoří, část II. nádvoří (určenou pro parkování vozidel hostů) a část III. nádvoří. Průchod III. nádvořím z náměstí U Svatého Jiří nebude možný, je nutné projít ulicí Vikářskou a dále pokračovat na II. nádvoří.

Pro návštěvníky budou připraveny informační cedule v českém a anglickém jazyce a také informátoři, kteří pomohou s orientací.

Chystáte-li se navštívit ve čtvrtek dne 8. března 2018 Pražský hrad, prosím, počítejte s časovou rezervou a možnými nárazovými frontami u bezpečnostních vstupních kontrol. 

Děkujeme za pochopení.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky