Jižní zahrady Pražského hradu se otevírají veřejnosti

4. července 2020

Místo s nejkrásnějším výhledem na celou Prahu obklopené krásně upravenými záhony a trávníky. Tak lze popsat slavné Jižní zahrady. Dlouhé měsíce byly veřejnosti uzavřeny z důvodu rekonstrukce fasád a oken jižního křídla Pražského hradu. Nyní se ovšem na dobu letních prázdnin otevřou veřejnosti zdarma.

„Rekonstrukce sice ještě neskončila, ale rozhodli jsme se zahrady zpřístupnit. Chceme, aby měli návštěvníci možnost užít si nádherný výhled a celkovou atmosféru tohoto místa,“ vysvětluje vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář. Zahrady budou otevřeny vždy od 10 do 18 hodin, poprvé se otevřou 4. července. Otevření zahrad budou každý den ohlašovat trubači Hudby Hradní stráže z Matyášova pavilonu směrem na Malou Stranu. Vstup bude směrem od Opyše, výstup bude umožněn opačným směrem nebo po Plečnikově schodišti na Hradčanské náměstí. Býčí schodiště spojující jižní zahrady s III. nádvořím zůstává jako součást stavebního záboru nepřístupné. „Rekonstrukční práce, včetně dopravy materiálu, budou dočasně upraveny tak, aby co nejméně kolidovaly s návštěvnickým provozem. Přesto prosíme návštěvníky, aby dbali o svoji bezpečnost a věnovali zvýšenou pozornost zejména pokynům příslušníků Policie ČR a Hradní stráže,“ doplňuje Vratislav Mynář.

Pražský hrad se snaží přilákat české návštěvníky. Plánuje nové výstavy, zavedeny byly víkendové promenádní koncerty a slevové akce na vstupenky do návštěvnických okruhů.

Termín: 4. 7. 2020, 10:00
Místo: Vstup do Jižních zahrad, brána u Opyše
Program: Symbolické otevření brány vojákem Hradní stráže, ohlášení trubačem, pro média možnost natočení rozhovoru s ředitelem odboru památkové péče Petrem Kroupou, odborníkem na význam a historii Jižních zahrad

Bližší informace poskytne Vít Novák na tel. 605 759 814.

Odbor tiskový Kanceláře prezidenta republiky