Konstatování Kanceláře prezidenta republiky

28. ledna 2022

V pátek dne 21. ledna 2021 navštívili Kancelář prezidenta republiky příslušníci NCOZ Policie ČR plk. Ing. Jana Šebková, plk. Mgr. Vlastimil Kokeš a plk. JUDr. Jiří Fycýk.

Při této příležitosti se seznámili s konkrétními daty, o nichž KPR dosud veřejně neinformovala.

Dnešního dne se na pracovníky KPR obrátila s žádostí o potvrzení některých z těchto konkrétních dat paní Markéta Chaloupská pracující pro Český rozhlas.

Příslušné instituce by měly věnovat pozornost nezákonným únikům neveřejných a utajovaných informací od orgánů činných v trestním řízení a zpravodajských služeb.

Kancelář prezidenta republiky