Lesní správa Lány chce pro vlastní potřebu dotěžit historický lom

9. června 2021

Lesní správa Lány připravuje projekt částečné těžby v historickém lomu na kámen, který byl v Lánské oboře zřízen v padesátých letech minulého století pro stavbu přehrady Klíčava. Vytěžený kámen chce používat výhradně pro vlastní potřebu na úpravu lesních cest, rekonstrukci rybníků či zabezpečení svahů. Tím chce ušetřit významné finanční prostředky a snížit ekologickou zátěž.

„Lánská obora má 3000 hektarů a další 3000 hektarů lesů a luk leží za jejím plotem. Na této ploše spravujeme stovky kilometrů lesních cest a necelých 30 hektarů rybníků. Geologické podmínky Lánské obory navíc vyžadují budování opěrných zdí, které zabraňují erozi svahů. Běžně tak každý rok spotřebujeme stovky tun kameniva. To bychom si nyní rádi vyráběli sami,“ říká Miloš Balák, ředitel Lesní správy Lány.

Těžba kamene v Lánské oboře není žádnou novinkou. Na její ploše a v okolních lesích se nachází celá řada historických lomů, ve kterých kámen pro stejné účely těžili už Fürstenbergové, kteří byli majiteli lánského panství do roku 1921. Stavební kámen navíc v posledních letech výrazně zdražil a jeho samovýroba z vlastních zdrojů je tak ekonomicky výhodná.

„Dotěžením klíčavského lomu uspoříme mnoho miliónů korun, které by jinak musely být vynaloženy ze státního rozpočtu. Výrazně nižší je i ekologická zátěž, protože se kámen nemusí dopravovat na velké vzdálenosti,“ pokračuje Miloš Balák.

Historický lom má plochu kolem 4 hektarů. Celkem chce Lesní správa Lány těžit kámen na ploše necelého půl hektaru, tj. na 12,5 % již existujícího lomu. Povolení pro dotěžení lomu bylo už v minulosti vydáno a tehdy proti tomuto záměru nic nenamítala ani Správa chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Toto povolení však bylo vydáno pouze pro účely zpevnění svahů přehrady Klíčava. Lesní správa nyní chce získat povolení na stejné území, ale za účelem použití vytěženého kamene v celé oboře. Pro zaměření si vybrala společnost Energie stavební a báňská, a.s. na základě poptávkového řízení, ve kterém tato společnost nabídla nejvýhodnější cenu do 20.000,- Kč.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky