LVEM MĚ NAZÝVAJÍ - mimořádná výstava v Národním muzeu on-line

22. října 2020

U příležitosti 28. října 2020 připravila Kancelář prezidenta republiky spolu s Národním muzeem a Vojenským historickým ústavem Praha pod záštitou prezidenta republiky mimořádnou výstavu věnovanou našemu národnímu symbolu a symbolu státnosti – českému lvu. Výstava měla být podle původního plánu otevřena v historické budově Národního muzea v den státního svátku. Vzhledem k situaci se veřejnost bude moci s exponáty seznámit formou on-line prohlídky a výstava bude běžně přístupná v nejbližším možném termínu.

Všechny zúčastněné instituce zapůjčily vzácné předměty, Kancelář prezidenta republiky například pozlacený řetěz našeho nejvyššího vyznamenání Řádu Bílého lva. Poprvé představíme také první standartu prezidentů Československé republiky. Jde o vlajku nalezenou v roce 2018 na Pražském hradě, kterou s vysokou pravděpodobností používal prezident Tomáš Garrigue Masaryk v letech 1918 až 1920.

Z dalších exponátů zmiňuji: pečetidlo státní pečeti České republiky, Plečnikovu vázu z běžně nepřístupného Vázového schodiště se znaky Čech a Slovenska, štíty s českým lvem z Erbovní síně a z Trůnního sálu Pražského hradu, ukázky slavnostních jídelních servisů prezidentů republiky nebo jediný exemplář Řádu Bílého lva z doby ČSFR, který se podařilo zapůjčit z Kanady.

Jan Novák, ředitel Sekce administrativní KPR