Manželka prezidenta převzala záštity 

4. října 2023

Manželka prezidenta republiky Eva Pavlová převzala několik záštit.  

První záštitu převzala nad konferencí Nerovný přístup ke vzdělávání ve vyloučených lokalitách. Tato konference je pořádána za účasti vedoucích pracovníků MŠMT, MMR a MPSV a předních odborníků na danou problematiku a uskuteční se ve čtvrtek 5. října 2023 v Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. 

Další záštita se týká prvního ročníku pacientské konference Onko pacient 2023. Konference je zaměřená na nejnovější poznatky v oblasti výzkumu prevence, diagnostiky a léčby rakoviny a koná se v Brožíkově sále Staroměstské radnice v Praze ve čtvrtek dne 5. října 2023. 

Manželka prezidenta republiky převzala záštitu i nad anketou Zlatý Ámos 2023, ve které žáci škol volí nejoblíbenějšího učitele. 31. ročník této ankety začne ve čtvrtek dne 5. října 2023 a vyvrcholí kantorským bálem dne 23. března 2024. 

Odbor komunikace KPR