Manželka prezidenta republiky navštívila při příležitosti oslav 100. výročí zahájení výuky veterinárního lékařství v České republice Veterinární a farmaceutickou univerzitu Brno

20. listopadu 2019

Manželka prezidenta republiky paní Ivana Zemanová se zúčastnila v úterý 19. listopadu 2019 v dopoledních hodinách zasedání rozšířeného Kolegia rektora.

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno byla zřízena 12. prosince 1918 zákonem č. 76/1918 Sb. z. a n., o zřízení československé státní Vysoké školy zvěrolékařské v Brně. Byla první vysokou školou založenou nově vzniklou Československou republikou. Vlastní výuka byla zahájena 17. listopadu 1919. Od roku 1994 se vysoká škola nazývá Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Má 3 fakulty: od roku 1990 Fakultu všeobecného veterinárního lékařství (dnešní Fakulta veterinárního lékařství) a Fakultu veterinární hygieny + od roku 1991 Fakultu farmaceutickou.

V úvodním poděkování vyjádřila první dáma uznání vedení univerzity a všem veterinárním lékařům za jejich obětavost a nasazení při výkonu tohoto náročného povolání. Poté předala společně s vedoucím Oddělení veterinární služby Policejního prezidia ČR MVDr. Milanem Dudkem medaile Veterinární služby Policie ČR osobnostem, které se přičinili o chod této služby:

panu prof. MVDr. Aloisi Nečasovi, rektorovi Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, za významnou spolupráci v oblasti vzdělávání a výkonu odborných veterinárních činností;

panu plk. Ing. Pavlu Povolnému, bývalému řediteli Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, za zvlášť významnou spolupráci s Veterinární službou Policie ČR;

panu plk. PhDr. Jaromíru Bichofovi, bývalému řediteli Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, za výjimečné zásluhy o dobré jméno Veterinární služby Policie ČR.

Následně si v doprovodu rektora univerzity prohlédla klinická pracoviště.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky