Zveřejnění platů

14. září 2020

Na základě rozhodnutí Městského soudu v Praze je Kancelář prezidenta republiky povinna poskytnout informace v rozsahu, v jakém je požaduje aktivistka Kristýna Bašná na základě žádosti o informace, kterými již několik let zatěžuje desítky českých státních institucí. Náklady na právní služby spojené s nezbytným posouzením jejích žádostí, stejně tak jako práce soudů, jsou odhadovány na miliony korun, které jdou ve výsledku na vrub daňových poplatníků.

Kancelář prezidenta republiky nehodlá dále zatěžovat soudní systém kasační stížností k Nejvyššímu správnímu soudu, nicméně mi jako vedoucímu Kanceláře prezidenta republiky není jasné, jak má zveřejnění platových poměrů jednotlivých vedoucích zaměstnanců přispět k diskusi o věcech veřejného zájmu, ani o jaký veřejný zájem by mělo jít – obé je totiž podle Ústavního soudu při posuzování podobných žádostí nutné dodržet. Platové poměry vedoucích pracovníků KPR jsme zveřejnili již dvakrát a nevšiml jsem si, že by to vedlo k jakékoli konstruktivní debatě. Nejvyšší správní soud to z nějakého důvodu „vidí jinak“, a my toto rozhodnutí budeme respektovat. Nemáme ostatně co tajit.

Platy ředitelů odborů i můj plat jsou zcela srovnatelné s platy vedoucích představitelů v jiných státních institucích. Ba naopak, i ti nejlépe placení úředníci, státní zástupci, soudci, manažeři státních firem, ministři, dokonce i sám prezident republiky, zdaleka nedosahují platových poměrů například ředitele České televize, která o počínání paní Bašné horlivě informuje. Přitom mzda ředitele ČT Petra Dvořáka dosahuje téměř dvojnásobek mzdy samotného prezidenta republiky. Stránka paní Bašné o tom samozřejmě mlčí.

Zároveň je pozoruhodné, kdo nás o zveřejnění platů vlastně žádá. Zmiňovaná aktivistka paní Bašná sice zahrnuje úřady žádostmi o informace a požaduje transparentnost, ovšem projekt, v rámci kterého tyto informace následně zveřejňuje, žádné informace o svém financování neposkytuje. Jediným přiznaným sponzorem je velvyslanectví USA v Praze. Představa, že na území svrchovaného státu financuje cizí stát aktivity směřující k zahlcování zdejších úřadů a soudů, je pro mě zcela nepřijatelná a v rámci transparentnosti vyzývám pro změnu já paní Bašnou, aby předložila kompletní financování svého projektu, včetně svého honoráře a nákladů spojených s provozováním webové stránky www.platyuredniku.cz, a to včetně všech souvisejících smluvních závazků.

Proti postupu této aktivistky se již dříve s rozsáhlou argumentací ohradil Senát PČR, Poslanecká sněmovna PČR a Správa státních hmotných rezerv.


 

 

Ing. Vratislav Mynář, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky