Odhalení orla Svaté říše římské na vrcholu Leopoldovy kašny na II. Nádvoří Pražského hradu

10. července 2020

V roce 2020 byla z podnětu Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky dokončena obnova významné umělecké památky na II. nádvoří Pražského hradu - Leopoldovy kašny z roku 1686. Od roku 1918 chyběl kašně její vrcholový prvek v podobě orla Svaté říše římské, který byl v době osazení kašny významně heraldicky doplněn znakem Českého království. Po vzniku republiky byl orel odstraněn spolu s několika dalšími symboly z doby monarchie. Na jiných místech v areálu Pražského hradu se však znaky Svaté říše římské zachovaly nepřetržitě, například na Matyášově bráně, Herkulově kašně v Královské zahradě, střeše Matyášova pavilonu nebo na mříži Královského mauzolea. Orla Svaté říše římské nelze zaměňovat s orlem Rakouského císařství, které heraldickou figuru orla převzalo do znaku v roce 1804. Rakouský orel je bez svatozáře a má řadu dalších pozměněných atributů.

Kašna, jako umělecké dílo vyznačující se promyšlenou kompozicí, symetrií a působivým pyramidálním vrstvením, citelně postrádala ukončující prvek, navíc odkazující k české státnosti a významu Koruny království českého (Corona regni Bohemiae, též Země Koruny české) v rámci Svaté říše římské. Po roce 1989 byl původní císařský orel ze 17. století nalezen v depozitáři Pražského hradu. Z rozhodnutí Kanceláře prezidenta republiky byla v letech 2019 a 2020 zhotovena jeho umělecká kopie a vsazena do pískovcové koule nesené třemi heraldickými figurami českých lvů.

Kašna se nazývá podle císaře Leopolda I. Habsburského (9. června 1640 – 5. května 1705) a na jeho paměť nese ve svých kartuších iniciálu L.

PhDr. Petr Kroupa, ředitel Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky: „Obnovením původní kompozice kašny císaře Leopolda chceme připomenout skutečnost, že Pražský hrad býval centrem Svaté říše římské.“

Vznik umělecké kopie orla
Kopie originálu císařského orla z roku 1686 byla vyrobena víceméně shodnou technologií jako originál. Restaurátoři Petr Douda a Petr Beneš vytvořili základní figuru orla složenou z kované ocelové nosné konstrukce. Figura orla je z měděného plechu. Jednotlivé prvky i spojovací materiál je shodný s originálem. Uměleckou malbu, zlacení 24car zlatem a stříbrem provedla restaurátorka Dagmar Hamsíková Junková. Povrch malby je ošetřen tradiční úpravou na základě damarového laku a vosku. 

Termín: 10. 7. 2020, 10:00
Místo: II. Nádvoří Pražského hradu, Leopoldova kašna (též Lví nebo Kohlova)
Program: Symbolické odhalení orla Svaté říše římské na Leopoldově kašně, speciální ukázka originální podoby orla (na stojanu bude pro média vystaven pouze pro tento moment)
Poznámka: Přítomným médiím bude dodán na místě i v písemné podobě výklad o symbolické hodnotě tohoto prvku vč. historických souvislostí. Není nutná akreditace, pouze prosíme o včasné sdělení registrační značky vozu pro zajištění parkování na II. Nádvoří. K dispozici bude také videozáznam zachycující instalaci prvku.

Bližší informace poskytne Vít Novák na tel. 605 759 814.

Odbor tiskový Kanceláře prezidenta republiky