Otevření Jeleního příkopu na Pražském hradě

29. října 2022

Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář rozhodl o dalším zpřístupňování Pražského hradu široké veřejnosti. O víkendu 29. a 30. října 2022 bude mimořádně otevřen celý Jelení příkop. V sezóně 2023 už bude otevřen natrvalo.

“Pokračujeme ve zpřístupňování Pražského hradu. Ve dnech 29. a 30. října zvu občany k procházce celým Jelením příkopem, který patří k nejzajímavějším a nejklidnějším částem areálu. Po rozsáhlých stavebních úpravách byla letos otevřena jeho horní část. V Dolním Jelením příkopu, s pohledy na dochované hradby a několik věží, je dosud umístěno staveniště,” informuje vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář.

Pražský hrad chce větší otevřeností oslovit především domácí veřejnost. “Rádi bychom po těžkých časech pandemie vrátili na Hrad české návštěvníky,” dodává vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář.

Pražský hrad zároveň upozorňuje, že přístupy do Jeleního příkopu ze strany Klárova a z Nového světa jsou namáhavější a nejsou bezbariérové. Naopak vstup od Prašného mostu je jednodušší.

Na další zpřístupnění areálu je plně připravena Správa Pražského hradu.

“Přijali jsme taková technická opatření, abychom mohli zpřístupnit celý Jelení příkop. Zatím na poslední říjnový víkend, od příští turistické sezóny už natrvalo,” uvádí Jan Novák, ředitel Sekce administrativní Kanceláře prezidenta republiky, pověřený řízením Správy Pražského hradu.

Dalším cílem je zmírnění režimu bezpečnostních kontrol pro návštěvníky Pražského hradu, kdy je ale rozhodnutí odvislé od stanoviska Policie České republiky.

“Jednáme s Policií České republiky o úpravě režimu kontrol. Chceme docílit toho, aby lidé nemuseli procházet kontrolou, když jdou do Jeleního příkopu nebo třeba do Královské zahrady,” popisuje plán Jan Novák, ředitel Sekce administrativní Kanceláře prezidenta republiky.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky