Pražský hrad během svátků mimořádně zpřístupní Jelení příkop, vstup bude zdarma

23. října 2019

Pražský hrad plánuje u příležitosti oslav státních svátků pro své návštěvníky unikátní příležitost prohlédnout si průběh a výsledky rozsáhlých rekonstrukčních prací v Jelením příkopu. Ve dnech 26. a 27. října, následně 16. a 17. listopadu, vždy od 10 do 15 hodin Kancelář prezidenta republiky mimořádně zpřístupní obě části Jeleního příkopu, které byly v průběhu roku nepřístupné z důvodu rekonstrukcí parkánové hradby, věže Mihulka nebo hradního medvědince.

“Vstup bude brankou od Klárova ve spodní části Chotkovy ulice. Po cestě budou rozmístěny informační panely s historickými zajímavostmi i údaji o probíhajících rekonstrukcích,” upřesňuje vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář.

“Rád bych pozval všechny, které zajímá historie Pražského hradu. Doporučuji pevnou obuv, terén je poměrně složitý a navíc se místy bude procházet stavbou,” dodává Vratislav Mynář. Vstup bude zcela zdarma. I když návštěvníci nebudou podrobováni obvyklým bezpečnostním prohlídkám, nebude možno vstupovat do areálu s většími zavazadly. Výstup návštěvníků je plánován do ulice U Brusnice.

Jelení příkop je přírodní rokle, kterou teče potok Brusnice. Jméno "jelení" má příkop proto, že zde byla i v době vlády Rudolfa II. chována lovná zvěř. S lovnou zvěří bylo možné se v příkopu setkat až do 18. století. Na tuto tradici symbolicky navázala doba 1. republiky, kdy byl v horní části příkopu zbudován medvědinec. Jelení příkop v současné době prochází celkovou revitalizací. Práce budou po dobu mimořádného otevření dočasně přerušeny.

Odbor tiskový Kancelář prezidenta republiky