Pražský hrad dočasně ruší plošné kontroly návštěvníků

19. května 2020

Po dvou měsících se brány Pražského hradu otevřou návštěvníkům. Zároveň s tím budou dočasně upravena bezpečnostní opatření při vstupu. V souvislosti s nadcházejícím Dnem dětí budou od pátku dne 29. května do pondělí 1. června 2020 všechny návštěvnické prostory a okruhy přístupné zcela zdarma.

Dva měsíce byl Pražský hrad uzavřen nejen návštěvníkům, ale i většině zaměstnanců. Od pondělí dne 25. května 2020 se provoz vrátí k normálu. Zároveň s tím se dočasně ruší plošné kontroly všech návštěvníků. “Prvořadá je ochrana kulturního dědictví a návštěvníků Pražského hradu. Na průběžné analýze rizik spolupracujeme mimo jiné s Policií ČR, Vojenskou KPR a Hradní stráží. Mnohá z těchto rizik souvisí se situací v zahraničí a s teroristickými útoky, k nimž došlo v jiných evropských zemích. Významnou roli zde hraje prostupnost hranic v rámci Schengenského prostoru. S přihlédnutím k aktuálnímu stavu, kdy je zásadně omezen turistický ruch a Česká republika znovu kontroluje provoz na svých hranicích, jsou dočasně upravena bezpečnostní opatření při vstupu do areálu Pražského hradu. Kontrola návštěvníků bude ze strany Policie ČR probíhat namátkově. Prosíme návštěvníky, aby nepřicházeli s většími zavazadly, a je zakázáno vnášet jakékoliv nebezpečné předměty. Pevně věříme, že k nastaveným opatřením návštěvníci přistoupí s pochopením,“ uvádí vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář.

“Rád bych tímto pozval všechny české občany k návštěvě nejvýznamnějšího českého hradu s tisíciletou historií, duchovního i politického centra naší země. Přijďte se podívat nejen do venkovních prostor a zahrad, kam je vstup trvale zdarma, ale i do historických objektů a výstav. Abychom Vám v období, kdy se řada rodin potýká s nejistotou a sníženými příjmy, návštěvu co nejvíce usnadnili, rozhodl jsem na základě pokynu pana prezidenta o zpřístupnění všech návštěvnických prostor a okruhů Pražského hradu zcela zdarma ve dnech 29. 5. až 1. 6.,” říká Vratislav Mynář. “Přístupný bude Starý královský palác, dále katedrála sv. Víta, bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička, Rožmberský palác, expozice Příběhu Pražského hradu, Svatovítský poklad a výstava v Královském letohrádku,” dodává Mynář.

Kancelář prezidenta republiky se v současné situaci soustředí na potřeby českých návštěvníků. Areál chce více přizpůsobovat rodinám s dětmi či seniorům. Zároveň chce co nejdříve obnovit program pro školy a další zájemce, který funguje již dva roky a v rámci něhož byly zpřístupněny dříve uzavřené prostory prezidentského úřadu. Již přes 20 tisíc účastníků komentovaných exkurzí, které jsou zdarma, se tak dostalo až do pracovních prostor hlavy státu, bývalé pracovny prezidenta T. G. Masaryka nebo bytu Masarykovy rodiny. Hojně navštěvované jsou i dny otevřených dveří či prohlídky při zvláštních příležitostech, naposledy v Jelením příkopě. Pražský hrad má také v plánu těsně před otevřením uspořádat obrazovou prohlídku celého areálu, kterou umístí na sociální sítě.

Aktuální informace o opatřeních na Pražském hradě mohou návštěvníci sledovat na sociálních sítích, tedy na Facebooku, Twitteru a Instagramu.

Bližší informace poskytne Vít Novák na tel. 605 759 814.

Odbor tiskový Kanceláře prezidenta republiky