Pražský hrad otevírá zahrady, Jelení příkop a ruší plošné kontroly

30. března 2021

Zahrady Pražského hradu se otevřou veřejnosti. V areálu Pražského hradu také bude umožněno pořádání bohoslužeb pro veřejnost včetně velikonočních obřadů. „Kancelář prezidenta republiky tímto krokem přispívá k rozšíření oblastí, které mohou v době lockdownu sloužit jako místo pro relaxaci, odpočinek, modlitbu či procházku v přírodě s unikátní flórou,“ uvedl vedoucí KPR Vratislav Mynář.

Dokud platná opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví související s epidemiologickou situací se nezmění, nádvoří Pražského hradu tedy prozatím musí zůstat uzavřena. 

Od 2. dubna 2021 budou ve zvláštním režimu zpřístupněny zahrady a parky Pražského hradu. Denně v době od 10:00 do 17:00 budou otevřeny:

  • Královská zahrada (otevřen vstup od Belvederu),
  • Jižní zahrady Pražského hradu po Plečnikovu vyhlídku (otevřen vstup od Opyše),
  • Horní Jelení příkop (otevřen vstup z ulice U Brusnice).
  • Zároveň počínaje 2. dubnem 2021 bude zpřístupněn zámecký park v Lánech, ve středu a ve čtvrtek od 14.00 do 18.00 hodin, v sobotu, v neděli a ve svátky od 10.00 do 18.00 hodin.

Pro vstup návštěvníků platí tato pravidla:

  • povinné nasazení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou respirátory nejméně FFP2 podle příslušných norem nebo obdobné prostředky, a to po celou dobu,
  • vstup bez nadměrných zavazadel,
  • dodržení předepsaného fyzického odstupu nejméně 2 metry,
  • dodržení aktuálně stanoveného nejvyššího počtu osob ve skupinách,
  • užívání pouze vyznačených chodníků a cest pro pěší,
  • respektování pokynů příslušníků Policie ČR a Hradní stráže.

Celý areál Pražského hradu je připraven na otevření pro veřejnost, jakmile to dovolí epidemiologická situace a platná vládní nařízení. Zpřístupnění zahrad a parků Pražského hradu je každoročně běžné právě od začátku dubna, kdy oficiálně začíná letní turistická sezóna.

V souvislosti s otevřením části vnějšího areálu Pražského hradu pro veřejnost dochází také k úpravě bezpečnostního režimu na vstupech. Pražský hrad je významným turistickým cílem a zároveň politickým a duchovním centrem naší země. Zajištění bezpečnosti Pražského hradu je proto trvale věnována vysoká pozornost. V jeho obvodu jsou soustředěny svatyně, pokladnice, muzea, galerie i významné depozitáře a archivy. Na malé ploše národní kulturní památky číslo jedna jsou uchovávány nejvzácnější památky, včetně nejstarších rukopisů a vzácných uměleckých artefaktů. V neposlední řadě je Pražský hrad po staletí sídlem hlavy našeho státu a místem, kde jsou uchovávány české korunovační klenoty jako symbol naší státnosti. Bezpečnostní režim v areálu Pražského hradu nastavuje v souladu s platnou legislativou Kancelář prezidenta republiky v úzké spolupráci zejména s Policií České republiky, Vojenskou kanceláří prezidenta republiky, Hradní stráží a Správou Pražského hradu. Po vyhodnocení aktuální bezpečnostní situace a v souvislosti s posilováním kamerového systému a dalších prvků ochrany se na Pražském hradě ruší plošné bezpečnostní kontroly při vstupech do areálu.

Provedená změna nesnižuje kvalitu ochrany Pražského hradu a jeho návštěvníků. Ti mohou do Hradu vstupovat na určených místech v době, kdy je areál otevřen pro veřejnost. Vstupy jsou vybaveny bezpečnostními technickými prostředky a střeží je Policie České republiky a Hradní stráž. Příslušníci Policie ČR jsou i nadále oprávněni vyzvat návštěvníky, aby se podrobili namátkové osobní bezpečnostní prohlídce. Příslušník Policie České republiky má právo zamezit ve vstupu do Pražského hradu s předměty, jejichž vnášení je podle platného Návštěvního řádu zakázáno.

Přijatá preventivní opatření posilují bezpečí všech návštěvníků Pražského hradu, zároveň se všechny odpovědné instituce snaží, aby co nejméně obtěžovala. Prosíme proto všechny návštěvníky o pochopení a spolupráci při péči o Pražský hrad, který je naším společným národním a kulturním dědictvím. 

Kancelář prezidenta republiky