Přehled zahraničně politických aktivit prezidenta republiky

27. října 2017

1. Přehled cest a návštěv za uplynulé období

Od posledního setkání s velvyslanci, tj. od 27. října 2016 do 27. října 2017, vykonal prezident republiky 10 zahraničních návštěv, z toho 3 státní a 7 pracovních. Státní návštěvu vykonal prezident republiky do Portugalska, Chorvatska a Vietnamu. Pracovně navštívil Velkou Británii, dále Spojené státy (VS OSN), Maďarsko (Summit V4), Čínu (Belt and Road Forum), Brusel (Summit NATO), Štrasburk (Rada Evropy) a Kazachstán (EXPO).

Dále od minulého setkání s velvyslanci přijal v Praze 5 úřadujících prezidentů, mimo jiné F. Hollanda, A. Van der Bellena a F.-W. Steinmeiera, dále přijal také bývalého prezidenta Rakouska H. Fischera. Z významných hostů je třeba zmínit slovinského a belgického premiéra, předsedkyni Národního shromáždění Vietnamu a primátora a zemského hejtmana Vídně.

2. Výhled do konce funkčního období

Do konce funkčního období čekají prezidenta republiky 2 zahraniční cesty. V listopadu zavítá do Ruska. Závěrečná zahraniční návštěva pana prezidenta již tradičně povede na Slovensko a to v polovině prosince. Z chystaných významných přijetí do ČR uskuteční začátkem prosince státní návštěvu maďarský prezident János Áder.

3. Region Evropy

Prezident republiky se v uplynulém období více zaměřil na Evropu, o čemž svědčí mimo jiné státní návštěva Portugalska a Chorvatska nebo pracovní návštěva Británie. V regionu Střední Evropy se soustředil na rozvoj vztahů s klíčovými partnery. V červnu přivítal na Hradě nově zvoleného rakouského prezidenta Van der Bellena, v září německého prezidenta F-W. Steinmeiera, v přípravě je státní návštěva maďarského prezidenta a pracovní návštěva Slovenska.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky