Prezident Pavel se setkal s organizacemi z oblasti životního prostředí

25. dubna 2023

Prezident Pavel se setkal s organizacemi z oblasti životního prostředí, téma je podle něj třeba řešit bez emocí a věcně

Prezident republiky Petr Pavel přijal v úterý dne 25. dubna 2023 v 11.00 hodin na Pražském hradě zástupce neziskových organizací působících v oblasti životního prostředí u příležitosti Dne Země.

Prezident chce během svého mandátu ekologii věnovat pozornost a podílet se na vysvětlování problémů a možných řešení veřejnosti. Debata má být podle něj založená na vědeckých poznatcích a nikoliv na emocích nebo předsudcích.

“Téma životního prostředí je jedno z mých prioritních a chci se mu věnovat především tak, že budu podporovat diskuzi o tématu v různých formátech, a to na základě jasných a srozumitelných vědeckých poznatků. To znamená organizovat různé konference, semináře, kulaté stoly i širší formáty, aby se ta debata stala naprosto věcnou a oproštěnou od emocí, kterými je dnes prosycena,” řekl prezident Pavel v úvodu setkání.

Zástupci dvacítky neziskových organizací ocenili to, že Hrad se po dlouhé době tématu životního prostředí opět otevřel a že mohli o tématech na jeho půdě mluvit. Prezidentovi nabídli svou expertízu pro domácí i mezinárodní účely. Na setkání zazněly argumenty například k tématům klimatických změn, odklonu od fosilních paliv, dopravy, ochrany přírody a obnovy funkční krajiny nebo odpadů.

“Toto setkání bylo první a iniciační, ale počítám s dalšími schůzkami, jak v užším kruhu k jednotlivým tématům, tak v ještě širším okruhu účastníků než dnes. Vítám také možnost seznámit se s konkrétními projekty dobré ekologické praxe při mých cestách do regionů,” řekl v závěru setkání prezident Pavel.

 Setkání prezidenta republiky se zástupci neziskových organizací při příležitosti Dne Země

Setkání prezidenta republiky se zástupci neziskových organizací při příležitosti Dne Země

foto: Tomáš Fongus