Prezident republiky blahopřál anglickému králi

14. listopadu 2023

Prezident republiky Petr Pavel zaslal v úterý dne 14. listopadu 2023 blahopřejný telegram Jeho Veličenstvu Karlovi III., králi Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.

Vaše Veličenstvo,

jménem občanů České republiky a jménem svým Vám co nejsrdečněji blahopřeji 
k Vašim 75. narozeninám.

Dovolte mi, abych při této příležitosti vyzdvihl Vaši neúnavnou práci ve prospěch Vašeho lidu, jakož i Vaše úsilí o podporu míru a spravedlnosti ve světě. V této souvislosti zvláště oceňuji Vaši angažovanost ve prospěch ochrany životního prostředí a klimatu.

Vaše Veličenstvo, vztahy našich zemí mají hlubokou tradici a bylo by mi nesmírnou ctí, pokud bychom na ni mohli společně navázat Vaší návštěvou v České republice.

Jménem občanů České republiky bych Vám chtěl poděkovat za Vaše přátelství 
a popřát Vám mnoho úspěchů v nadcházejících letech. 

 

Se srdečným pozdravem

 

Petr Pavel
prezident České republiky

 

Odbor komunikace KPR