Prezident republiky blahopřál papeži Františkovi

16. prosince 2021

Prezident republiky Miloš Zeman zaslal blahopřejný dopis Jeho Svatosti papeži Františkovi.

Vaše Svatosti,

dovolte mi, abych Vám co nejsrdečněji blahopřál k Vašim 85. narozeninám. Přeji Vám mnoho sil ve Vaší službě, kterou ve stále složitějším světě plném protikladů s takovou laskavostí vykonáváte.

Vzpomínám velmi rád na naše setkání a rozmluvu v roce 2015, uskutečnilo se v den, kdy si připomínáme Vašeho jmenovce, svatého Jiří.

Chtěl bych Vám při této příležitosti vyjádřit podporu ve Vašem úsilí o lidskost, mír a svět bez válek. Důležité je také Vaše volání po přátelství a solidaritě mezi mladými a starými lidmi. Stejně tak oceňuji, že v této ukřičené době voláte po nalézání krásy ticha. To vše vede k naplňování přikázání lásky k bližnímu.

Vaše Svatosti, závěrem dovolte, abych zopakoval pozvání na návštěvu České republiky. Budete vítán v zemi sv. Václava, sv. Ludmily nebo sv. Jana Nepomuckého.

Vše dobré Vám přeje

Miloš Zeman
prezident České republiky

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky