Prezident republiky blahopřál švédskému králi 

15. září 2023

Prezident republiky Petr Pavel zaslal v pátek dne 15. září 2023 blahopřejný telegram Jeho Veličenstvu Karlovi XVI. Gustavovi, králi Švédského království.  

Vaše Veličenstvo,  

rád bych Vám co nejsrdečněji poblahopřál k padesátému výročí Vaší vlády 
ve Švédském království. 

Dovolte mi, abych při této příležitosti vyzdvihl Vaši neúnavnou práci ve prospěch švédského lidu, jakož i Vaše úsilí o podporu míru, demokracie a spravedlnosti ve světě. V této souvislosti zvláště oceňuji Váš osobní závazek vůči vstupu Švédska do NATO a jsem přesvědčen, že švédské ozbrojené síly významně přispějí ke společné bezpečnosti Evropy.

Vaše Veličenstvo, s díky vzpomínáme na návštěvu Vaši a Jejího Veličenstva královny Silvie v České republiky v roce 1995, během níž jste se setkal s prezidentem Václavem Havlem. Byla symbolickým završením švédské podpory Čechů, kteří hledali exil před komunistickým režimem. Stejně tak si vždy budeme vážit podpory Švédska na naší cestě 
k evropské integraci. 

Jménem občanů České republiky bych Vám chtěl poděkovat za Vaše přátelství 
a popřát Vám další úspěchy v nadcházejících letech.  

Se srdečným pozdravem  

Petr Pavel  
prezident České republiky 

 

Odbor komunikace KPR