Prezident republiky gratuloval britskému premiérovi

25. října 2022

Prezident republiky Miloš Zeman zaslal v úterý dne 25. října 2022 gratulační dopis premiérovi Spojeného království Velké Británie a Severního Irska Rishi Sunakovi.

Vážený pane premiére,

dovolte mi, abych Vám pogratuloval ke jmenování do funkce premiéra Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.

Váš mandát přichází v nelehké době, kdy svět čelí mnoha geopolitickým výzvám v čele s bezprecedentní ruskou agresí na Ukrajině a související energetickou krizí. K jejich zvládnutí potřebuje nejen Evropa, ale i celý svět, stabilní a silnou Velkou Británii. Jsem si jistý, že Vaše dosavadní zkušenosti a politická dráha jsou vynikajícími předpoklady pro zvládnutí tak složitého úkolu.

Věřím, že je nezbytné i nadále vytrvat nejen v pevném a neochvějném spojenectví s Ukrajinou, ale zároveň bojovat i za aktuálně těžce zkoušený sociální smír v našich vlastních zemích. Nesmíme za žádnou cenu připustit ohrožení demokratických hodnot, na kterých jsou vystavěny. Jak ostatně řekl Váš předchůdce ve funkci Winston Churchill: „V tomto hříšném a žalostném světě se zkoušely a budou zkoušet mnohé způsoby vlády. Nikdo nepředstírá, že demokracie je dokonalá nebo samospasitelná. Říká se dokonce, že demokracie je nejhorší způsob vlády, s výjimkou všech ostatních způsobů, které jsme vyzkoušeli.“   

Pane premiére, pevně věřím, že Vaše působení v čele země přispěje k dalšímu rozvoji vynikajících bilaterálních vztahů. I přes nedávný odchod Vaší země z Evropské unie je totiž naše vzájemná spolupráce, mimo jiné jakožto dvou členských zemí NATO, klíčová při zvládání rostoucích globálních výzev.          

Pane premiére, rád bych Vám popřál pevné zdraví a hodně úspěchů ve Vašem profesním i soukromém životě.

S úctou

Miloš Zeman
prezident České republiky

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky