Prezident republiky gratuloval izraelskému premiérovi

17. června 2021

Prezident republiky Miloš Zeman zaslal ve čtvrtek dne 17. června 2021 gratulační dopis novému premiérovi Státu Izrael Naftali Bennettovi.

Vážený pane premiére,

dovolte mi, abych Vám poblahopřál k úspěšnému sestavení vlády a k získání postu premiéra Státu Izrael.

Vazby mezi Českou republikou a Státem Izrael se dlouhodobě těší přátelským vztahům. Historie našich národů je provázána politicky, ekonomicky, ale i mezilidsky, což svědčí o mimořádném přátelství. Věřím, že i nadále budeme pečovat o rozvoj vzájemných vztahů a širší spolupráci. Jednání na úrovni vlády G2G pokládám za důležitý krok posunout česko-izraelskou relaci na vyšší úroveň.

Česká republika podporuje Izrael v mnoha oblastech. Vaše země tvrdě pracuje na inovativním přístupu a rozvoji v mnoha sektorech. Přál bych si, aby tato vytrvalost v Izraeli i nadále přetrvala.

Vážený pane předsedo vlády, přeji Vám mnoho úspěchů ve výkonu vaší funkce, pevné zdraví a osobní spokojenost.

S úctou

Miloš Zeman
prezident České republiky

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky