Prezident republiky gratuloval Viktoru Orbánovi

4. dubna 2022

Prezident republiky Miloš Zeman zaslal v pondělí dne 4. dubna 2022 gratulační telegram Viktoru Orbánovi, premiérovi Maďarska.

Vážený pane premiére,

dovol mi, abych Ti srdečně pogratuloval k Tvému přesvědčivému vítězství v maďarských parlamentních volbách.

Jednoznačné vítězství, kterého se Ti ve volbách již popáté dostalo, je pro mě důkazem dlouhodobé důvěry, jíž se těšíš ze strany svého národa. Právě naši voliči, a nikoliv média či nadnárodní instituce, jsou tím hlavním arbitrem naší každodenní práce a jsou to právě jen a jen oni, kteří nám vystavují účet za tuto naši práci. Maďarský lid Tě podporuje, protože si je vědom toho, že vždy kladeš maďarské zájmy na první místo a služba vlasti Ti je posláním. Tak dlouhé období v čele země je v nynějších časech neustálých změn evropským unikátem a mně je tudíž ctí, že Tě mohu nazývat svým přítelem.   

Oba se určitě shodneme na tom, že vztahy našich zemí se těší výborné úrovni a úspěšně se rozvíjí i vzájemná spolupráce v EU a NATO, přičemž prioritou musí zůstat spolupráce v rámci V4. Jsem přesvědčen, že střední Evropa disponuje velkým potenciálem k prohloubení vzájemné kooperace bilaterálně i na mezinárodních fórech. Doufám, že budeme mít ještě do konce mého mandátu příležitost se sejít, abych Ti mohl pogratulovat k Tvému úspěchu osobně.

Milý Viktore, ještě jednou Ti srdečně gratuluji a přeji Ti pevné zdraví a mnoho úspěchů ve Tvém osobním i profesním životě.

S úctou

Miloš Zeman
prezident České republiky

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky