Prezident republiky jmenoval člena Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

30. března 2023

Prezident republiky Petr Pavel jmenoval ve čtvrtek dne 30. března 2023 na Pražském hradě podle § 19e odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 302/2016 Sb., na návrh Senátu daný usnesením o volbě kandidáta č. 124 z 8. schůze konané dne 8. března 2023, s účinností od 1. dubna 2023, PhDr. Jana Outlého, Ph.D., členem Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Funkční období je šestileté a končí dnem 31. března 2029.

Foto: Tomáš Fongus

Komunikační tým prezidenta Petra Pavla