Prezident republiky jmenoval nové generály

23. října 2020

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval s účinností od 27. října 2020 následující vojáky z povolání a příslušníky bezpečnostních sborů České republiky do generálských hodností:

generálmajora Ing. Miroslava Hlaváče, zástupce náčelníka Generálního štábu – náčelníka štábu, do hodnosti generálporučíka;

generálmajora Ing. Josefa Kopeckého, MSc., velitele Velitelství pro operace Armády České republiky, do hodnosti generálporučíka;

brigádního generála Ing. Jana Berouna, ředitele Vojenského zpravodajství, do hodnosti generálmajora;

brigádního generála Ing. Libora Jílka, prvního zástupce ředitele Vojenského zpravodajství, do hodnosti generálmajora;

brigádního generála Ing. Ladislava Junga, velitele Pozemních sil Armády České republiky, do hodnosti generálmajora;

brigádního generála Ing. Petra Procházku, zástupce velitele Velitelství pro operace Armády České republiky, do hodnosti generálmajora;

plukovníka gšt. Ing. Stanislava Hudečka, ředitele Agentury logistiky Armády České republiky, do hodnosti brigádního generála;

plukovníka gšt. Ing. Vladimíra Langa, ředitele Sekce zpravodajského zabezpečení Armády České republiky Ministerstva obrany, do hodnosti brigádního generála;

plukovníka gšt. Ing. Miroslava Murčeka, náčelníka Vojenské policie, do hodnosti brigádního generála;

plukovníka gšt. Ing. Romana Náhončíka, ředitele sekce velitelství NATO SHAPE, do hodnosti brigádního generála;

plukovníka gšt. Ing. Petra Tománka, velitele 21. základny taktického letectva Armády České republiky, do hodnosti brigádního generála;

brigádního generála Mgr. Jana Švejdara, policejního prezidenta, do hodnosti generálmajora;

brigádního generála Mgr. Martina Vondráška, prvního náměstka policejního prezidenta, do hodnosti generálmajora;

plukovníka Ing. Miloslava Svatoše, ředitele Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, do hodnosti brigádního generála;

plukovníka Ing. Davida Kareše, zástupce velitele Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky, do hodnosti brigádního generála;

generálmajora PhDr. Petra Dohnala, generálního ředitele Vězeňské služby České republiky, do hodnosti generálporučíka;

plukovnici Mgr. Moniku Myšičkovou, ředitelku Věznice Světlá nad Sázavou, do hodnosti brigádní generálky;

plukovníka Mgr. Pavla Kotrabu, prvního zástupce generálního ředitele Generálního ředitelství cel České republiky, do hodnosti brigádního generála.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky