Prezident republiky jmenoval nové profesory

15. prosince 2021

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval ve středu dne 15. prosince 2021 na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol nové profesorky a profesory vysokých škol. Rozhodnutí prezidenta republiky podléhá kontrasignaci předsedou vlády.

Jmenovací dekrety předá ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

Seznam jmenovaných profesorů:

1. doc. MUDr. Blanka ADAMOVÁ, Ph.D.
pro obor: Neurologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

2. doc. Ing. Mojmír BAROŇ, Ph.D.
pro obor: Zahradnictví
na návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně

3. doc. Ing. Jan BARTÁČEK, Ph.D.
pro obor: Chemie a technologie ochrany životního prostředí
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

4. doc. Ing. Petr BILÍK, Ph.D.
pro obor: Kybernetika
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

5. doc. Mgr. Vladislav BLÁHA, ArtD.
pro obor: Hudební umění
na návrh Umělecké rady Janáčkovy akademie múzických umění

6. doc. RNDr. Jan BRÁBEK, Ph.D.
pro obor: Genetika, molekulární biologie a virologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

7. doc. MUDr. Jiří BRONSKÝ, Ph.D.
pro obor: Pediatrie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

8. doc. PhDr. Petr ČERMÁK, Ph.D.
pro obor: Románské jazyky
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

9. doc. MUDr. Marie ČERNÁ, Ph.D.
pro obor: Radiologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

10. doc. Dr. Ing. Jan ČERNOCKÝ
pro obor: Výpočetní technika a informatika
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

11. doc. Mgr. Lucie DOLEŽALOVÁ, Ph.D.
pro obor: Řecká a latinská studia
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

12. doc. Mgr. Zdeněk DVOŘÁK, Ph.D.
pro obor: Informatika – teoretická informatika
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

13. doc. PhDr. Jan EICHLER, CSc.
pro obor: Mezinárodní politické vztahy
na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

14. doc. Ing. Jiří FÜRST, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná matematika
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

15. doc. JUDr. Bc. Tomáš GŘIVNA, Ph.D.
pro obor: Trestní právo, kriminologie a kriminalistika
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

16. doc. RNDr. Ondřej HADERKA, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná fyzika
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

17. doc. Ing. Aleš HAMÁČEK, Ph.D.
pro obor: Elektronika
na návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni

18. doc. JUDr. Jakub HANDRLICA, Ph.D.
pro obor: Správní právo a správní věda
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

19. doc. PhDr. Tomáš HAVRÁNEK, Ph.D.
pro obor: Ekonomické teorie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

20. doc. RNDr. Petr HLUBINA, CSc.
pro obor: Aplikovaná fyzika
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

21. doc. Dr. Ing. Jiří HORÁK
pro obor: Geoinformatika
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

22. doc. Ing. Jaromír HUBÁLEK, Ph.D.
pro obor: Elektrotechnická a elektronická technologie
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

23. doc. MUDr. Tomáš HUCL, Ph.D.
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

24. doc. RNDr. René HUDEC, CSc.
pro obor: Aplikovaná fyzika
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

25. doc. RNDr. Radan HUTH, DrSc.
pro obor: Fyzická geografie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

26. doc. Mgr. Jan CHOVANEC, Ph.D.
pro obor: Lingvistika konkrétních jazyků (germánské jazyky)
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

27. doc. Mgr. Ondřej CHUM, Ph.D.
pro obor: Technická kybernetika
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

28. doc. Mgr. Kateřina JIRSOVÁ, Ph.D.
pro obor: Lékařská biologie a genetika
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

29. doc. akademický malíř Otakar KARLAS
pro obor: Výtvarná tvorba
na návrh Umělecké rady Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

30. doc. Mgr. Tomáš KAŠPAROVSKÝ, Ph.D.
pro obor: Lékařská chemie a biochemie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

31. doc. MUDr. Petr KOLÁŘ, Ph.D.
pro obor: Oftalmologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

32. doc. PhDr. Vojtěch KOLMAN, Ph.D.
pro obor: Filozofie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

33. doc. MgA. Jakub KORČÁK
pro obor: Dramatická umění
na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

34. doc. RNDr. Martin KOŠŤÁK, Ph.D.
pro obor: Geologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

35. doc. RNDr. Jan KOTEK, Ph.D.
pro obor: Anorganická chemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

36. doc. Mgr. David KREJČIŘÍK, Ph.D.
pro obor: Matematika – matematická analýza
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

37. doc. Ing. Hana KUBÁTOVÁ, CSc.
pro obor: Informatika
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

38. doc. RNDr. Petr KUBÍČEK, CSc.
pro obor: Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

39. doc. PhDr. Judita KUČEROVÁ, Ph.D.
pro obor: Hudební teorie a pedagogika
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

40. doc. MUDr. Ing. Lukáš LAMBERT, Ph.D.
pro obor: Radiologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

41. doc. PaedDr. Michal LEHNERT, Dr.
pro obor: Kinantropologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

42. doc. MUDr. Petra LIŠKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Oční lékařství
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

43. doc. RNDr. Luboš MAREK, CSc.
pro obor: Statistika
na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

44. doc. RNDr. Michal MASAŘÍK, Ph.D.
pro obor: Molekulární a buněčná biologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

45. doc. MUDr. Vojtěch MELENOVSKÝ, CSc.
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

46. doc. Ing. Jiří NĚMEČEK, Ph.D.
pro obor: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

47. doc. Ing. Martin NIKL, CSc.
pro obor: Aplikovaná fyzika
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

48. doc. Ing. Stanislav OBRUČA, Ph.D.
pro obor: Technologie potravin
na návrh Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

49. doc. MUDr. Jiří PÁRAL, Ph.D.
pro obor: Chirurgie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

50. doc. MUDr. Libor PAŠA, Ph.D.
pro obor: Chirurgie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

51. doc. Ing. Richard POSPÍŠIL, Ph.D.
pro obor: Ekonomika a management
na návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně

52. doc. Ing. Stanislav POSPÍŠIL, Ph.D.
pro obor: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

53. doc. Ing. Vladislav POULEK, CSc.
pro obor: Energetika
na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

54. doc. Mgr. Pavel RAJMIC, Ph.D.
pro obor: Teleinformatika
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

55. doc. Ing. Jiří REMEŠ, Ph.D.
pro obor: Pěstovaní lesa
na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

56. doc. JUDr. Kateřina RONOVSKÁ, Ph.D.
pro obor: Občanské právo
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

57. doc. Dr. Ing. Michaela RUMLOVÁ
pro obor: Biotechnologie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

58. doc. RNDr. Helena RYŠLAVÁ, CSc.
pro obor: Biochemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

59. doc. Ing. David ŘEHÁK, Ph.D.
pro obor: Bezpečnost a požární ochrana
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

60. doc. Mag. Phil. Dr. iur. Harald Christian SCHEU, Ph.D.
pro obor: Evropské právo
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

61. doc. MgA. Hana SLAVÍKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Dramatická umění
na návrh Umělecké rady Janáčkovy akademie múzických umění

62. doc. MUDr. Alan STOLZ, Ph.D.
pro obor: Chirurgie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

63. doc. Ing. Josef SUCHOMEL, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná zoologie
na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

64. doc. PharmDr. Alena SUMOVÁ, CSc.
pro obor: Fyziologie živočichů
na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

65. doc. RNDr. Karel ŠILHÁN, Ph.D.
pro obor: Environmentální geografie
na návrh Vědecké rady Ostravské univerzity

66. doc. Ing. Radek ŠKODA, MSc., Ph.D.
pro obor: Elektroenergetika
na návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni

67. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D.
pro obor: Obecná a diachronní lingvistika
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

68. doc. RNDr. Miroslav ŠTĚPÁNEK, Ph.D.
pro obor: Makromolekulární chemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

69. doc. Ing. Markéta TKADLEČKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Metalurgická technologie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

70. doc. Ing. Pavel TRNKA, Ph.D.
pro obor: Elektrotechnika
na návrh: Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni

71. doc. Ing. Tomáš TROJEK, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná fyzika
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

72. doc. Mgr. Štěpánka VAŇÁČOVÁ, Ph.D.
pro obor: Molekulární a buněčná biologie a genetika
na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

73. Jan VERELST, MSc., PhD.
pro obor: Informatika
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

74. doc. Ing. Jarmila VILČÁKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Technologie makromolekulárních látek
na návrh Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

75. doc. RNDr. PaedDr. Eva VOLNÁ, PhD.
pro obor: Aplikovaná matematika
na návrh Vědecké rady Ostravské univerzity

76. doc. Dr.-Ing. Jan VRBA, MSc.
pro obor: Biomedicínské inženýrství
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

77. doc. MUDr. Petr ZACH, CSc.
pro obor: Anatomie, histologie a embryologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

78. doc. PhDr. Petr ZEMÁNEK, CSc.
pro obor: Lingvistika konkrétního jazyka Asie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

79. doc. Ing. Ondřej ŽIVOTSKÝ, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná fyzika
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

80. Ing. Luděk ŽŮREK, Ph.D.
pro obor: Biologická chemie
na návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky