Prezident republiky jmenoval nové rektory

26. ledna 2022

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval ve středu dne 26. ledna 2022 na Pražském hradě na základě návrhů akademických senátů příslušných veřejných vysokých škol jedenáct rektorek a rektorů.

Jmenování podléhá kontrasignaci předsedou vlády.

Seznam jmenovaných rektorek a rektorů vysokých škol:

Ing. arch. Maria Topolčanská, PhD.
Akademie výtvarných umění v Praze

prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
Česká zemědělská univerzita v Praze

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.
České vysoké učení technické v Praze

doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.
Technická univerzita v Liberci

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
Univerzita Karlova

prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D.
Univerzita Pardubice

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA
Veterinární univerzita Brno

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M.
Vysoké učení technické v Brně

MgA. Petr Michálek
Janáčkova akademie múzických umění

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Vysoká škola ekonomická v Praze

prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.                   
Mendelova univerzita v Brně - dekret bude předán dodatečně

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky