Prezident republiky jmenoval nové rektory

4. ledna 2023

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval ve středu dne 4. ledna 2023 na Pražském hradě na základě návrhů akademických senátů příslušných veřejných vysokých škol čtyři rektory.

Jmenování podléhá kontrasignaci předsedou vlády.

Seznam jmenovaných rektorů vysokých škol:

prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, DSc.
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.
Ostravská univerzita

doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.
Slezská univerzita v Opavě

doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky