Prezident republiky jmenoval nové rektory

29. ledna 2018

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval rektory veřejných vysokých škol.

Rozhodnutí prezidenta republiky podléhá kontrasignaci předsedou vlády.

Rozhodnutí prezidenta republiky o jmenování rektorům předá Robert Plaga, ministr školství mládeže a tělovýchovy.

Seznam nově jmenovaných rektorů vysokých škol:

doc. MgA. Tomáš Vaněk, rektor Akademie výtvarných umění v Praze,
prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. rektor České zemědělské univerzity v Praze,
doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. rektor Českého vysokého učení technického v Praze,
prof. Mgr. Petr Oslzlý, rektor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, 
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. rektorka Mendelovy univerzity v Brně, 
doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. rektor Technické univerzity v Liberci, 
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Univerzity Karlovy, 
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M. A., Ph.D., rektor Univerzity Palackého v Olomouci, 
prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. rektor Univerzity Pardubice, 
prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno,
prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c., rektor Vysokého učení technického v Brně,
prof. Ing. Hana Machková, CSc., rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky