Prezident republiky jmenoval nového rektora

1. února 2017

Prezident  republiky jmenoval podle § 10 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, na návrh Akademického senátu Akademie múzických umění v Praze, doc. MgA. Jana Hančila rektorem Akademie múzických umění v Praze na druhé čtyřleté funkční období.

Jmenovací dekret bude rektorovi předán ministryní školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky